Sve ustanove>Fakulteti>

Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Državni fakultet

Lokacija

Dr. Subotića 8, Beograd

Vebsajt

www.stomf.bg.ac.rs

Telefon

+381(0)11/268-52-88

Email

stomfak@rcub.bg.ac.rs

Opis

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je: da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem; da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada; da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije. Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/college/9f78ec74214586383c05aa45492067c99ec28085ba6b53673c5c69a66c85c78f.png

Medicinski fakultet...

www.medfak.ni.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/e9ef4852aa3ab5b246e658270eb14f75c86fe6051876ff9ce95de9a44c371445.png

Medicinski fakultet...

www.med.pr.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/2942abfa5bd394e26e2caa9227e2e1caba15fe3444a6404e13a80864ba463079.png

Fakultet medicinskih...

www.medf.kg.ac.rs...

undefined