Sve ustanove>Fakulteti>

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Državni fakultet

Lokacija

Čika Ljubina 18-20, Beograd

Vebsajt

www.f.bg.ac.rs

Telefon

+381(0)11/26-39-119

Email

info@f.bg.ac.rs

Opis

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej. Bio je jedan od fakulteta prilikom osnivanja Velike škole 1863. godine, kao i prilikom osnivanja Univerziteta u Beogradu 1905. godine. Na ovom fakultetu studira oko 6000 studenata na svim nivoima, od osnovih do doktorskih studija. Primarni cilj je stvaranje visokoobučenih kadrova za radove i istraživačke projekte iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/educationalInstitution/3b9198278d98458c98e4daa67c61d0f408f0149e779be80f388f9aaf9e624aff.jpg

Hemijski fakultet...

www.chem.bg.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/8cc47a9be34a7f8158955bb20fec2e0529d1b7f7def70638ff0d5e38ad8038d3.png

Filozofski fakultet...

www.filfak.ni.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/edba7167c199d7bebb4912a9afeb70d1cdc97f7b1e8eb764c33fd486189395b7.png

Medicinski fakultet...

https://www.mf.uns.a...

undefined