Sve ustanove>Univerziteti>

Univerzitet u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu

Državni Univerzitet

Lokacija

Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac

Vebsajt

www.kg.ac.rs

Telefon

+381(0)34/370-270

Email

unikg@kg.ac.rs

Opis

Univerzitet u Kragujevcu nastao je na temeljima Liceja Knjaževstva Serbskog, prve visokoškolske institucije u modernoj Srbiji, 1838. godine. Na početku šezdesetih godina dvadesetog veka nastaje prva moderna visokoškolska obrazovna institucija u Kragujevcu, od koje je 21. maja 1976. godine, osnovan Univerzitet „Svetozar Marković“, danas poznat kao Univerzitet u Kragujevcu.

Slične ustanove

Univerzitet umetnosti u Beograduwww.arts.bg.ac.rs
undefined
Univerzitet u Novom Saduwww.uns.ac.rs
undefined
Univerzitet u Beograduwww.bg.ac.rs
undefined