Obrazovanje

Tehnike čitanja SQ3R i aktivno čitanje

16.11.2015.
3 min

Ugodno i stalno mesto za učenje, detaljno razrađen nedeljni raspored učenja i dobra motivisanost, samo su neke od prednosti koje omogućavaju uspešno učenje. Kako biste postali još efikasniji i kako biste skratili vreme koje provodite učeći, saznajte više o tehnici čitanja koja će vam olakšati i čitanje najtežih stručnih i naučnih tekstova. Jer ko bolje čita, lakše uči!

 

Tehnike čitanja SQ3R i aktivno čitanje

 

Dobro razvijene veštine čitanja i tehnike rada na tekstu siguran su put prema uspešnom učenju. Čitanje je obično prvi i najvažniji korak za obradu gradiva koje se uči. „Bubanje“ činjenica dok se sve ne „upije“ sigurno nije metoda koja obećava uspeh, a o zadovoljstvu učenja da i ne govorimo.

 

Tehnika čitanja SQ3R

Američki pedagog Francis Robinson razvio je 1946. godine metodu čitanja koja čini čuda – efikasna je i pomaže nam da pročitano što duže pamtimo.

Skraćenica SQ3R odnosi se na reči Survey (pregledati), Question (pitati), Read (čitati), Recite (sažeti), Review (ponoviti).

Kako čitati prema metodi SQ3R:

  • U prvom koraku (Survey) čitajte da biste stekli pregled knjige – pročitajte naslove poglavlja, tekst ispod slika i sadržaj knjige.
  • U drugom koraku (Question) pokušajte pretpostaviti o čemu bi se u tekstu moglo raditi. Pritom zapisujte teze i pitanja na koja ćete dobiti odgovor nakon čitanja. Tako aktivirate svoje predznanje i razvijate zanimanje za čitanje.
  • U trećem koraku (Read) tekst pročitajte polako i temeljno. Pokušajte svesno pratiti autorove misli i način na koji iznosi argumente (činjenice i dokaze). Poslužite se markerom u boji i označite šta je potrebno istaći.
  • U četvrtom koraku (Recite) napišite sažetak svakog odlomka, odlomak po odlomak, i ono što je najvažnije – napišite ga svojim rečima. Odgovorite pritom na pitanja iz drugog koraka. Korisno je da drugoj osobi (kolegi, prijatelju, članu porodice) objasnite odlomak po odlomak o čemu se radi u tekstu.
  • U petom koraku (Review) proverite beleške iz četvrtog koraka i pokušajte ponoviti sadržaj celoga teksta. Pritom možete nacrtati i mapu uma.

 

Aktivno čitanje

Ako vam se metoda čitanja SQ3R čini presloženom, pokušajte s metodom aktivnoga čitanja. Za aktivno čitanje biće vam potrebne različite olovke u boji (markeri, flomasteri, drvene bojice) kojima ćete označavati delove teksta: važna mesta u tekstu i ključne reči označite određenom bojom.

Ako naiđete na nejasno mesto ili ako nedostaju neke informacije, zabeležite upitnike sa strane. Tvrdnje koje vam se čine sumnjive možete obeležiti isprekidanom crtom, a one s kojima se slažete označite uzvičnikom.

Suprotstavljene tvrdnje (za i protiv) označite znakom plus ili minus. Informacije koje se više puta ponavljaju ili su važne prepišite na marginu. Na taj način ćete lakše steći pregled sadržaja i lakše ćete se snaći u mnoštvu činjenica.

Ako na ovaj način čitate sadržajno odvojen deo (odlomak teksta), napišite sažetak svakog dela. Pritom se služite sopstvenim rečima i definicijama: ono što ste sami razradili i izrekli svojim rečima, lakše ćete upamtiti. Na kraju svoje beleške možete nacrtati na mapu uma koja će biti pregled pročitanoga.

Srećno čitanje!

 

Preuzeto sa sajta www.studentskizivot.com

Kopiraj link