Takmičenja

Konkurs za godišnju studentsku nagradu za najbolji esej 2022.

17.05.2022.
2 min

Fondacija „Za srpski narod i državu“ iz Beograda raspisuje Javni konkurs za Godišnju studentsku nagradu za najbolji esej. Cilj konkursa jeste da se studenti iz Srbije podstaknu na kreativno i kritičko promišljanje tema iz oblasti međunarodnog prava i upravljanja kriznim situacijama.

Kkonkurs za godišnju studentsku nagradu za najbolji esej 2022.

Teme konkursa

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

 • „Međunarodno pravo i međunarodna pravda“.
 • „Upravljanje krizama - izazovi za stabilnost države“.

Nagrade

Za najbolja tri rada obezbeđene su novčane nagrade:

 • I mesto (170.000,00 RSD);
 • II mesto (100.000,00 RSD);
 • III mesto (70.000,00 RSD).

Uslovi za prijavu na konkurs

Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih fakulteta društveno-humanističkih nauka na osnovnim i master akademskim studijama iz Republike Srbije.

Prateća dokumentacija

Potrebna prateća dokumentacija koja se dostavlja uz esej:

 • Obrazac 1
 • Obrazac 2
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (izvod iz čitača) studenta;
 • Uverenje o studiranju

Pravila za izradu eseja

Prilikom izrade eseja, neophodno je ispuniti sledeća pravila:

 • Esej mora da bude izrađen u Microsoft Office Word-u, font Times New Roman, veličina fonta 12, paragraf podešen sa obe strane (Justified), prored između 

redova 1.15;

 • Esej ne sme da bude javno objavljivan do završetka konkursa;
 • Esej mora da sadrži maksimalno do 3.000 reči;
 • Esej mora da bude teorijski utemeljen.

Rok za prijavu na konkurs

Esej sa pratećom dokumentacijom poslati elektronskim putem, najkasnije do 10. juna 2022. godine na mejl office@fondacijasnd.rs. Prijave radova nakon naznačenog datuma neće biti razmatrane.

Proces selekcije

Najbolji eseji biće odabrani od strane članova stručnog žirija. Rang lista biće objavljena 25. juna 2022. godine, na sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“ na veb 

adresi.

Članovi žirija

 1. dr Žika Bujuklić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 2. dr Branko Rakić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 3. dr Milica Vesković Anđelković, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 4. Ivan Mrkić
 5. Zoran Milivojević, diplomata
Kopiraj link

Slični tekstovi

Essay Prize for Global Priorities Research
11.06.2021.
4 min

Essay Prize for Global Priorities Research

Takmičenja
Konkurs za najbolji neobjavljeni roman
13.05.2024.
1 min

Konkurs za najbolji neobjavljeni roman

Takmičenja
Konkurs za dodelu godišnjih nagrada za arhitekturu za 2020. godinu
30.07.2021.
1 min

Konkurs za dodelu godišnjih nagrada za arhitekturu za 2020. godinu

Takmičenja