Sve ustanove>Akademije>

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Državna Akademija

Lokacija

Kraljice Marije 73 11000 Beograd

Vebsajt

https://www.bpa.edu.rs

Telefon

+381(11)/3042-300

Email

info@bpa.edu.rs

Opis

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je 2. avgusta 2018. godine osnovala Akademiju poslovnih strukovnih studija Beograd, koja u svom sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku poslovnu školu - Visoku školu strukovnih studija i Visoku poslovnu školu strukovnih studija Blace. Na taj način se doprinelo efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Slične ustanove

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbijahttps://akademijazs.edu.rs
undefined
Akademija strukovnih studija Južna Srbijahttps://www.akademijajs.edu.rs
undefined
Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beogradhttp://atuss.edu.rs
undefined