Obrazovanje

Uputstva studentima za pripremu odgovora na ispitima

21.08.2017.
3 min

Visoko obrazovanje karakteriše se, naročito, važnošću odgovornog pristupa pisanju odgovora na ispitima i kolokvijumima. Potrebno je da se vaši radovi temelje na jasnim i konciznim objašnjenjima, rezimeima lekcija i gradiva. Zbog toga, pokušajte veštinu odgovaranja shvatiti kao neophodnu postavku za rad tj. alat za učenje.

 

Ispit

Foto: Wikimedia

Svakako, ukoliko su vam postavljena pitanja otvorenog tipa, unapređenost i efikasnost veštine pisanja odgovora biće vam od velike koristi.

Međutim, čak i u slučajevima kada je potrebno pružiti kraći oblik odgovora, bitno je umeti zapisati sažet i konkretan pregled činjenica, kao sadržinu odgovora na dato pitanje.

 

Uz predloge koji slede, dosegnućete veštinu postizanja željene strukture i uređenosti rečenica, ali, isto tako, izmenićete ranije navike vašeg izražavanja na pismenim testovima, odnosno kolokvijumima.

 

Svoje odgovore predstavite kao jasno napisane stavke koje su dobro i smisleno organizovane u rečenici.

 

Za bolje performanse, formirajte vlastite zapise, i to tako što ćete sa zapisivanjem početi tokom predavanja i vežbi. Učenje iz knjiga, u kombinaciji sa vašim kraćim oblicima lekcija, pomoćiće, između ostalog, i time što ćete samostalno moći da uočite da li su vam mnoge ideje razjašnjene.

 

Osim toga, važna je veza između čitanja odgovarajućih knjiga, članaka i pisanja sadržaja vaših odgovora.

 

Čitanjem ćete saznati više iz predmetne oblasti sa kojom se bavite, te na osnovu toga, bićete u mogućnosti da izvršite spoj podataka i informacija u pravilno obrazloženje.

 

U isti mah, time ćete biti usmereni na razmišljanje i povezivanje stvari, već prilikom čitanja.

 

Praktikovanjem prethodno pomenutog, započećete pripremu gradiva za kolokvijume i ispite, što znači da je reč o svojevrsnom vidu učenja. Ubrzo, uverićete se da ste time upravo bliži svemu što želite postići.

 

Na testovima provere znanja, pre nego što zapišete odgovore na postavljena pitanja, pažljivo pročitajte šta se od vas traži. Iako je ovaj savet svim studentima odavno poznat, to je ujedno i način koji će vam u velikoj meri ukazati kako treba da izgleda pravi odgovor i kako da formulišete objašnjenje.

 

Vežbajući zapisivanje odgovora, i uz pomoćne materijale za čitanje, prepoznaćete neophodne ispravke u vašim radovima, a sve sa ciljem kako biste ubuduće ostvarili veću razliku i napredak prilikom izražavanja na testovima i ispitima.

 

Za razvijanje raspoloživih tehnika odgovaranja prilikom ispita potrebno je, na prvom mestu, da zadržite motivisanost i zainteresovanost, nakon čega će nastupiti i adekvatan učinak u vidu visokih ocena. Bez obzira na poslednje navedeno, uspešnost na polju izdražavanja inspirisaće vas i sa aspekta poslovnih mogućnosti tokom karijere.

Kopiraj link