Konferencije

Nacionalni kongres o trgovini ljudima „Ne u mojoj smeni“

22.04.2021.
4 min

U okviru projekta „Ne u mojoj smeni“, Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, udruženje Sloboda nema cenu i Kino klub Novi Sad organizuju specijalizovani kongres za organizacije civilnog društva, organizacije mladih i organizacije za mlade – Nacionalni kongres o trgovini ljudima „Ne u mojoj smeni“. Kongres će biti održan od 23. od 25. aprila u predvečernjnim terminima, od 18 do 20 časova, na onlajn platformi. Prijave su otvorene i moguće su putem linka, na kojem će biti i strimovan sam kogres. Registracija za učešće je obavezna.

 

Nacionalni kongres o trgovini ljudima „Ne u mojoj smeni“

 

„Ne u mojoj smeni“ prvi je kongres o trgovini ljudima namenjen prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije ali i svima onima čiji je rad usmeren na mlade. Tri dana kongresa podeljena su u tri edukativne tematske celine, o kojima će govoriti stručnjaci iz različitih vladinih i nevladinih tela i organizacija:

 

Petak 23. april

FENOMEN I OBLICI TRGOVINE LjUDIMA - Unapređenje znanja organizacija civilnog društva o trgovini ljudima

Govore:

 • 18č Mitar Đurašković, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i dr Milan Žarković, profesor Kriminalističo-policijskog univerziteta
 • 19č Tamara Vukasović, International Rescue Committee

 

Subota 24. april

ULOGA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U BORBI PROTIV TRGOVINE LjUDIMA - Podizanje svesti OCD o njihovoj ulozi u borbi protiv trgovine ljudima

Govore:

 • 18č Hristina Piskulidis i Marija Vukašinović, ASTRA
 • 19č Dobrila Marković, udruženje Sloboda nema cenu i Nemanja Obradović, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada

 

Nedelja 25. april

UPOZNAVANjE KLjUČNIH AKTERA/KI DRŽAVNOG SISTEMA ODGOVORNIH ZA PITANjA KOJA SE ODNOSE NA SUZBIJANjE TRGOVINE LjUDIMA - Povećana informisanost OCD o akterima u borbi protiv trgovine ljudima i unapređenje međusektorske saradnje

Govore:

 • 18č Sanja Savić, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Andrijana Radoičić, NVO Atina
 • 19č Nada Padejski, Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Novi Sad i Saška Jurić, Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Subotica

 

Mogućnost da se prijave i učestvuju imaju:

 • predstavnici organizacija civilnog društva sa akcentom na omladinske i organizacije za mlade;
 • predstavnici kancelarija za mlade;
 • predstavnici ustanova i institucija koje rade sa mladima;
 • predstavnici neformalnih grupa;
 • pojedinci, profesionalci koji rade sa mladima.

 

Kada govorimo o trgovini ljudima, govorimo o najgrubljem kršenju ljudskih prava i problemu koji pogađa sva društva. Procenjuje se da u svetu skoro dva i po miliona ljudi postanu žrtve trgovine ljudima i da broj stalno raste, dok se sa druge strane u Srbiji se poslednjih godina beleži rekordano nizak broj registrovanih žrtava. Praksa je pokazala da među žrtvama trgovine ljudima značajnu grupu čini mlađa populacija, što ih čini i izuzetno rizičnom grupom, i zbog toga je rad sa njima od posebne važnosti.

To je jedan od razloga za organizovanje Kogresa „Ne u mojoj smeni“, koji se obraća direktno mladima, organizacijama mladih i organizacijama za mlade, i čiji je osnovni cilj jačanje kapaciteta i sposobnosti omladinskih organizacija i organizacija za mlade u Srbiji za veće učešće u borbi protiv trgovine ljudima i unapređenje zaštite mladih od trgovine ljudima.

Nacionalni kongres o trgovini ljudima pod nazivom „Ne u mojoj smeni“ realizuje se u okviru isotimenog projekta koji realizuje Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u saradnji sa udruženjem Sloboda nema cenu i Kino klub Novi Sad u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi NVO ASTRA u sklopu projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Evropske unije.

Više o samom projektu pročitaj ovde.

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

IWD: Inspire Inclusion
06.03.2024.
2 min

IWD: Inspire Inclusion

Konferencije
3. konferencija Model WTO Belgrade
20.07.2020.
1 min

3. konferencija Model WTO Belgrade

Konferencije
DSC Croatia 2020 - konferencija na temu „Deep Learning & AI“
26.06.2020.
1 min

DSC Croatia 2020 - konferencija na temu „Deep Learning & AI“

Konferencije