Predavanja

Poziv za obuku organizacija kulture za razvoj projektnih predloga

15.05.2023.
3 min

Uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru projekta Kultura za demokratiju koji implementira Hartefakt fond, organizujemo dvodnevnu obuku za unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva iz domena kulture za razvoj projektnih predloga.

Poziv za obuku organizacija kulture za razvoj projektnih predloga

Tokom obuke, polaznici će imati priliku da uče kroz praktični rad na sopstvenim idejama za predloge projekata. Obuka će biti organizovana po principima iskustvenog učenja i mentorske podrške fokusirane na potrebe polaznika. Program obuke uključuje: 

  1. identifikovanje sinergije između željene promene, potreba ciljnih grupa i odgovora koje organizacija može da ponudi,
  2. upoznavanje i razumevanje projektne logike, projektnih elemenata i načina prezentacije. 

Datumi održavanja obuke su: 2. i 3. jun 2023. godine u Beogradu, od 9.30 do 17.30h sa pauzama. 

Obuka će biti održana u “Hartefakt kući”, u Beogradu, na adresi Bulevar Despota Stefana 7. Troškovi puta i smeštaja su pokriveni od strane projekta Kultura za demokratiju.

Obuka je namenjena predstavnicima kulturnih i umetničkih organizacija, umetničkih kolektiva i inicijativa; organizacijama civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti iako im ovo nije primarna oblast delovanja; druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi (nezavisne fondacije, zadužbine, društva sa ograničenom odgovornošću i/ili preduzetnici).

Molimo vas da prijavni formular popunite najkasnije do 22.05.2023. 

Za sva pitanja i dodatne informacije možete nam pisati na cfdproject@heartefact.org (naznaka: Prijava za obuku razvoja projektnih predloga).

Broj mesta je ograničen.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU KULTURA ZA DEMOKRATIJU

Projekat Kultura za demokratiju (Culture for Democracy Project / CfD) je prva sveobuhvatna, dugoročna intervencija u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji podržana od strane Vlade Švajcarske koja će biti implementirana u periodu od kraja 2021. do početka 2025. godine.

Svrha projekta jeste da podrži nezavisni kulturni sektor kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou.

Ovaj projekat se ne fokusira samo na kulturnu i umetničku produkciju, već vrednuje procese razmene znanja i učenja. CfD projekat se fokusira na nezavisne kulturne aktere na lokalnom nivou imajući u vidu evidentan nedostatak podrške sa kojim se oni suočavaju.

Projekat pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za lokalne zajednice. Takođe, CfD projekat podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji.

Kopiraj link