Radionice

Erazmus+ radionica za pripremu KA210 i KA220 projekata

12.06.2024.
3 min

Fondacija Tempus 4. jula 2024. godine organizuje radionicu uživo, sa ciljem pripreme organizacija i ustanova iz Srbije za podnošenje KA210 i KA220 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih u okviru Erazmus+ programa Evropske unije.

Erazmus+ radionica za pripremu KA210 i KA220 projekata

Partnerstva za saradnju (KA220 projekti) i Mala partnerstva za saradnju (KA210 projekti) omogućavaju saradnju organizacija sa ciljem sticanja iskustava u međunarodnoj saradnji, jačanjem kapaciteta i kreiranjem visokokvalitetnih proizvoda intelektualnog rada. Mala partnerstva u oblasti mladih su dizajnirana kako bi bila lakše dostupna organizacijama manjeg obima. Organizacije mogu da konkurišu za iznose od 30.000 evra ili 60.000 evra. Kod partnerstava za saradnju, bira se jedan od ponuđenih unapred definisanih iznosa, koji mogu da budu 120 000, 250 000 ili 400 000 evra. Više informacija o ovim tipovima projekata možete da pronađete na sledećem linku.  

 Polaznici KA2 radionice moći će da:

  • razlikuju mogućnosti i tipove projekata u okviru omladinske komponente Erazmus+ programa za 2024. godinu;
  • upoznaju se sa sličnostima i razlikama Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220) i Malih partnerstva u oblasti mladih (KA210);
  • upoznaju se sa procedurama za podnošenje projekata u okviru KA210 i KA220 projekata partnerstava u oblasti mladih;
  • primene pravila za pisanje budžeta u okviru KA210 i KA220 projekata partnerstava u oblasti mladih;
  • razumeju logiku razrade projektne ideje u okviru KA210 i KA220 projekata partnerstava u oblasti mladih;
  • upoznaju se sa korisnim resursima za pisanje Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu razrade projektnih ideja.

Radionica će biti održana uživo u prostorijama Fondacije Tempus, na adresi Žabljačka 12 u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Prijava za radionicu vrši se popunjavanjem formulara na ovom linku. Rok za prijave je 27. jun 2024. godine do 23.59.

Agendu radionice možete da pogledate na sledećem linku.

Učešće na radionici je besplatno. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i posluženje tokom radionice.

Radionica je prvenstveno namenjena predstavnicima organizacija koje se bave neformalnim i informalnim obrazovanjem mladih, ali mogućnost učešća imaju i predstavnici drugih organizacija i ustanova koje su aktivne u radu sa mladima.

Pri izboru učesnika prednost će imati predstavnici organizacija i ustanova sa konkretnim projektnim idejama, kao i oni predstavnici organizacija koje do sada nisu imale priliku da učestvuju u Erazmus+ programu kao nosioci projekta.

Napominjemo da se od svih učesnika očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice.

Broj učesnika radionica je ograničen i samo odabrani učesnici i učesnici na rezervnoj listi dobiće poziv za učešće.

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate s Grupom za mlade, informisanje i sport Fondacije Tempus telefonom na broj 011 33 42 430, birajući opciju 5, ili imejlom na adresu youth@tempus.ac.rs.

Kopiraj link