Takmičenja

Konkurs za dodelu "Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"

15.11.2022.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) „Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu na akreditovanim studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, a koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka, za školsku 2022/2023. godinu.

Stručni radovi

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih ili integrisanih ili master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2022/2023. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije. 

Nagrada

Nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića. 

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“, 
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2022/2023. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“,
  3. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa),
  4. Stručni rad studenta, koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
    • da je izrađen samostalno (jedan autor) i
    • da je priložena preporuka profesora matičnog fakulteta, kompetentnog za oblast na fakultetu na kome student studira.

Rad se dostavlja isključivo na srpskom jeziku, u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, koje se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“.

Kompletna dokumentacija navedena u članu 3 Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 2. novembra do 2. decembra 2022. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs za „Nagradu Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“.

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

Izbor kandidata

Izbor kandidata za dodelu nagrada vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“,

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja nagrada ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za godišnju studentsku nagradu za najbolji esej 2022.
17.05.2022.
2 min

Konkurs za godišnju studentsku nagradu za najbolji esej 2022.

Takmičenja
Konkurs za dodelu Nagrade dr Predrag Simić
11.06.2021.
3 min

Konkurs za dodelu Nagrade dr Predrag Simić

Takmičenja
Otvoren konkurs za studentske i amaterske filmove - Najkraći dan 2020
11.06.2021.
4 min

Otvoren konkurs za studentske i amaterske filmove - Najkraći dan 2020

Takmičenja