Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića 2022.

21.12.2022.
2 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 6 (šest) nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolje naučne radove mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu. 

Naučni radovi

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Konkursom se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića dodeljuju nagrade u iznosu od po 150.000,00 dinara.

Izuzetno, u slučaju prijave većeg broja radova koji zadovoljavaju propisani kriterijum, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, može se dodeliti veći broj
nagrada.

Nagrade se dodeljuju mladim naučnicima iz svake od grupacija društvenohumanističkih, medicinskih, prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka.

U slučaju da radovi u nekoj od grupacija ne zadovoljavaju uslove Konkursa, nagrade se prenose drugim grupacijama, i to shodno stepenu konkurentnosti.

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati zaposleni na Univerzitetu u Beogradu, starosti do 40 godina na dan 31. decembra 2022. godine.

Na Konkurs se može prijaviti jedan naučni rad koji prethodno nije upućivan na konkurse Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Na Konkurs se može podneti naučni rad evidentiran DOI brojem izdavača sa SCI ili SSCI lista u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2022. godine, na kome je kandidat odgovorni autor (corresponding author) sa afilijacijom Univerziteta u Beogradu.

Potrebna dokumentacija:

  • Kompletno popunjena Prijava,
  • Potvrda o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa),
  • Naučni rad koji je objavljen u časopisu izdavača sa SCI ili SSCI lista,
  • Sva mišljenja svih recenzenata tokom čitavog procesa recenzije (od prvog pregledanja do prihvatanja za objavljivanje bez ispravki).

Kompletna dokumentacija navedena u članu 7. Odluke, dostavlja se u elektronskoj i štampanoj formi.

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 15. decembra 2022. godine do 28. januara 2023. godine.

Dokumentacija u štampanoj formi podnosi se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs za nagradu Zadužbine Đoke
Vlajkovića.

Dokumentacija u elektronskoj formi dostavlja se kao jedan dokument u PDF formatu na adresu: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

Kopiraj link