Takmičenja

Konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU - 2022

14.09.2022.
3 min

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU - 2022

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

  1. Postignuća Konferencije o budućnosti Evrope o očekivanjima mladih;
  2. Novi izazovi prelomnih geopolitičkih previranja i energetske krize za transformaciju Evropske unije ka klimatskoj neutralnosti;
  3. Značaj podizanja svesti građana Srbije za primenu Zelene agende za Zapadni Balkan;
  4. Mogući uticaji ideja o „Evropskoj političkoj zajednici“ i „Evropskoj geopolitičkoj zajednici“ na politiku proširenja Evropske unije;
  5. Načelo solidarnosti prava EU na ispitu kriza 21. veka.

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 10. oktobar 2022. godine.

Prijava

Rad se dostavlja u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku. Na štampanom i elektronskom primerku rada ne sme biti navedeno ime i prezime studenta koji je autor, kao ni ma koji drugi lični podaci koji mogu otkrivati njegov identitet. Pored rada u štampanoj i elektronskoj formi, dostavlja se priložen zaseban zatvoreni koverat u kom mora da bude poseban dokument koji obavezno sadrži: ime i prezime studenta, kontakt podatke studenta (adresa elektronske pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona), naziv fakulteta, naziv studijskog programa, stepen i godina studija, naziv rada i broj indeksa. Zajedno se rad u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku i zasebna zatvorena koverta sa ličnim podacima dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prispele prijave koje ne ispunjavaju ovaj zahtev, neće biti uzeti u razmatranje.

Prethodno navedena prijavna dokumentacija za konkurs, s napomenom na koverti „Za studentski konkurs“, dostavlja se ili lično na pisarnici, ili slanjem poštom, adresirana na:

Ministarstvo za evropske integracije
Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije
Nemanjina 34
11000 Beograd

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Rešenje o raspisivanju konkursa možete da preuzmete ovde.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Design contest: Pratic Pergola Evolution Design
03.08.2023.
1 min

Design contest: Pratic Pergola Evolution Design

Takmičenja
Design contest: 3MPlast Outdoor Modular Sofa
03.08.2023.
1 min

Design contest: 3MPlast Outdoor Modular Sofa

Takmičenja
Studentski Think Green hakaton od 13. do 15. aprila u NTP Beograd
18.03.2022.
3 min

Studentski Think Green hakaton od 13. do 15. aprila u NTP Beograd

Takmičenja