Takmičenja

Konkurs za nagradu „Milorad Botić“ za najbolji naučni rad

20.07.2022.
2 min

Radi podsticaja naučnog stvaralaštva mladih autora u oblasti prava Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje: Konkurs za nagradu „Milorad Botić“ za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama.

Konkurs za nagradu „Milorad Botić“ za najbolji naučni rad

Foto: Pixabay

Opšti uslovi konkursa

Nagrada se dodeljuje za najbolji do sada neobjavljeni originalni naučni rad koji se zasniva na naučnom istraživanju koje su kandidati obavili na doktorskim studijama

Pravo učešća na konkursu imaju studenti doktorskih studija u oblasti prava kao i doktori pravnih nauka koji su titulu doktora nauka stekli nakon 1. 1. 2020. godine. 

Pod naučnim istraživanjem podrazumeva se svako istraživanje obavljeno u statusu studenta doktorskih studija, bez obzira da li je vezano za temu disertacije i da li predstavlja formalnu obavezu na doktorskim studijama.

Nagrada  iznosi 150.000 dinara. 

Konkurs traje do 1. 12. 2022. godine. 

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika Advokatske komore Vojvodine najkasnije do 1. 4. 2023. godine. 

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na link-u ili na e-mail adresu: info@glasnik.edu.rs  sa napomenom: Za Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama. 

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs  

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture. 

Posebni uslovi konkursa i dodatne informacije

Posebne uslove konkursa i dodatne informacije možete pronaći u ovom dokumentu.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama
11.06.2021.
3 min

Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

Takmičenja
Nagrada "Katarina Lengold Marinković" za pisanu pravnu reč
20.07.2022.
2 min

Nagrada "Katarina Lengold Marinković" za pisanu pravnu reč

Takmičenja
Konkurs za dodelu nagrade„Katarina Lengold Marinković 2021“ za pisanu pravnu reč
10.09.2021.
2 min

Konkurs za dodelu nagrade„Katarina Lengold Marinković 2021“ za pisanu pravnu reč

Takmičenja