Takmičenja

Nagrada "Katarina Lengold Marinković" za pisanu pravnu reč

20.07.2022.
2 min

Radi podsticanja razmene mišljena i stručne diskusije među pravnicima Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje: Konkurs za dodelu nagrade "Katarina Lengold Marinković" za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama.

Foto: Pixabay

Opšti uslovi konkursa

Nagrada se dodeljuje za naučni ili stručni rad objavljen u Glasniku advokatske komore Vojvodine koji je najviše doprineo dijalogu između pravne teorije i prakse

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori naučnih ili stručnih radova u oblasti prava čiji su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u Glasniku Advokatske komore Vojvodine tokom 2022. godine. 

Nagrada iznosi 80.000 dinara.

U izbor za nagradu ulaze radovi pristigli najkasnije do 1. 12. 2022. godine. 

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika advokatske komore Vojvodine najkasnije do 1. 4. 2023. godine. 

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na link-u ili na e-mail adresu: info@glasnik.edu.rs

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture. 

Posebni uslovi konkursa i dodatne informacije

Posebne uslove konkursa i dodatne informacije možete pronaći u ovom dokumentu.

Kopiraj link