Takmičenja

Novčana nagrada Fondacije "Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević" 2022

21.12.2022.
2 min

Raspisuje se Oglas za dodelu dve novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.

Diploma

Foto: Pixabay

Nagrada se dodeljuje jednom magistru farmacije i jednom diplomiranom ekonomisti koji su diplomirali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu - Ekonomskom fakultetu.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji su diplomirali u školskoj 2021/2022 godini i stekli navedena zvanja.

Rangiranje prijavljenih kandidata će biti vršeno na osnovu dužine studiranja i ostvarene prosečne ocene studiranja. U slučaju da dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati kandidat slabijeg materijalnog stanja.

Nagrade u neto iznosu od po 35.000,00 dinara, biće dodeljene iz sredstava Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava,
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome,
  • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice diplomiranog studenta za period januar - jun 2022. godine (po potrebi dostavlja se naknadno, o čemu će kandidat biti obavešten) i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa).

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 15. decembra 2022. godine do 31. januara 2023. godine.

Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu - Ekonomskom fakultetu

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrše fakulteti i oni predloge za dodelu nagrada dostavljaju Odboru Fondacije na odlučivanje.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Fishbowl Challenge 2021/2022
17.06.2021.
2 min

Fishbowl Challenge 2021/2022

Takmičenja
Konkurs za dodelu nagrada "Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"
11.06.2021.
3 min

Konkurs za dodelu nagrada "Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"

Takmičenja
Otvorene prijave za BizKod v6.0
08.04.2022.
2 min

Otvorene prijave za BizKod v6.0

Takmičenja