Takmičenja

PKS: Nagrade za najbolje doktorske disertacije u 2020/2021.

26.07.2022.
2 min

Privredna komora Srbije raspisala je Konkurs za dodelu godišnjih nagrada za najbolje doktorske disertacije sa temama iz oblasti privrede, odbranjene u školskoj 2020/2021. godini, u periodu od 1. oktobra 2020. do 30. septembra 2021. godine.

PKS: Nagrade za najbolje doktorske disertacije u 2020/2021.

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Nagrade se dodeljuju za radove sa originalnim naučnim doprinosima od izuzetnog značaja u određenoj naučnoj oblasti, a sa direktnim ili potencijalnim doprinosom razvoju privrede, akademske i šire društvene zajednice na teritoriji Republike Srbije.

Dodeljeno će biti 10 nagrada za najbolje doktorske disertacije. Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada, a odluke o dodeli donosi stručni Žiri.

Predloge za nagrade podnosi fakultet i potpisuje ih dekan fakulteta predloženog kandidata. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.

Prijava

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 15. septembra 2022. godine.

Predlozi se dostavljaju u štampanom obliku sa sledećim obaveznim prilozima:

  1. popunjen obrazac Podaci o kandidatu/kandidatima za godišnju nagradu PKS za školsku 2020/2021. godinu (obrazac možete preuzeti ovde),
  2. dopis dekana,
  3. mišljenje mentora, članova komisije ili stručnih i naučnih organizacija i instituta o mogućnosti primene predloženog rada u privredi,
  4. detaljno obrazloženje sa razradom moguće primene predloženog rada u privredi,
  5. procena mogućih efekata korišćenja predloženog rada u privredi,
  6. mišljenje privrednog društva koje je zainteresovano za primenu rezultata predloženog rada i radno angažovanje autora ili druge oblike podsticaja autora za dalji rad u toj oblasti.

Radove i predloge dostaviti na adresu:

Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda,
–  Za nagradu Komore –
Kneza Miloša 12 (kancelarija 206), 11000 Beograd

Nekompletni predlozi neće biti uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije i obaveštenja možete dobiti putem elektronske pošte: naucni.radovi@pks.rs.

Tekst poziva možete pogledati ovde.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Otvoren konkurs za NajRupu (Beo)grada
11.06.2021.
1 min

Otvoren konkurs za NajRupu (Beo)grada

Takmičenja
Nagrada „Svetislav Milić – mladima od srca“
02.08.2022.
3 min

Nagrada „Svetislav Milić – mladima od srca“

Takmičenja
Foto konkurs Studenjaka za bivše i sadašnje stanare
20.07.2021.
3 min

Foto konkurs Studenjaka za bivše i sadašnje stanare

Takmičenja