Takmičenja

Produžen rok konkursa za izbor najboljih studentskih radova o EU

12.10.2022.
3 min

Ministarstvo za evropske integracije produžava rok za prijem radova za „Nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji“.

Produžen rok konkursa za izbor najboljih studentskih radova o EU

Novi rok za prijem studentskih radova je 1. novembar 2022. godine.  

Cilj nagradnog konkursa, koji je Ministarstvo za evropske integracije raspisalo 8. avgusta 2022. godine je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

  1. Postignuća Konferencije o budućnosti Evrope o očekivanjima mladih;
  2. Novi izazovi prelomnih geopolitičkih previranja i energetske krize za transformaciju Evropske unije ka klimatskoj neutralnosti;
  3. Značaj podizanje svesti građana Srbije za primenu Zelene agende za Zapadni Balkan;
  4. Mogući uticaji ideja o „Evropskoj političkoj zajednici“ i „Evropskoj geopolitičkoj zajednici“ na politiku proširenja Evropske unije;
  5. Načelo solidarnosti prava EU na ispitu kriza 21. veka

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Način prijavljivanja na konkurs

Rad se dostavlja u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku. Na štampanom i elektronskom primerku rada ne sme biti navedeno ime i prezime studenta koji je autor, kao ni ma koji drugi lični podaci koji mogu otkrivati njegov identitet. Pored rada u štampanoj i elektronskoj formi, dostavlja se priložen zaseban zatvoreni koverat u kom mora da bude poseban dokument koji obavezno sadrži: ime i prezime studenta, kontakt podatke studenta (adresa elektronske pošte, broj 11 fiksnog i mobilnog telefona), naziv fakulteta, naziv studijskog programa, stepen i godina studija, naziv rada i broj indeksa. Zajedno se rad u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku i zasebna zatvorena koverta sa ličnim podacima dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prispele prijave koje ne ispunjavaju ovaj zahtev, neće biti uzeti u razmatranje.

Prethodno navedena prijavna dokumentacija za konkurs, s napomenom na koverti „Za studentski konkurs“, dostavlja se ili lično na pisarnici, ili slanjem poštom, adresirana na:

Ministarstvo za evropske integracije
Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije
Nemanjina 34
11000 Beograd 

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Rešenje o raspisivanju konkursa možete da preuzmete ovde.

Kopiraj link