Volontiranje

Кonkurs #ŠtaNamTeško nacionalnog programa volontiranja mladih Mladi su zakon 2021

12.07.2021.
7 min

U prethodne dve godine je podržano 300 ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih projekata u koje se uključilo 5000 volontera i volonterki iz cele Srbije.

Кonkurs #ŠtaNamTeško nacionalnog programa volontiranja mladih Mladi su zakon 2021

Foto: Pixabay

Ove godine i ti možeš kroz program „Mladi su zakon“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu - konkurs za finansiranje i podršku ideja mladih (od 15 do 30) godina pod nazivom “Šta nam teško” je sada otvoren.

Kroz ovaj konkurs će se do kraja 2021. godine podržati 135 omladinskih volonterskih ŠNT projekata širom Srbije u iznosu do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.670.000,00 dinara!

Konkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, GM Optimist iz Gornjeg Milanovca uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Principi kojima se vodimo u podršci #ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih akcija su:

 • Podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih;
 • Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnost i zabrana diskriminacije;
 • Jednake šanse za sve;
 • Značaj mladih i njihove društvene uloge;
 • Aktivno učešće mladih i saradnja;
 • Društvena odgovornost i solidarnost.

Ko može da se prijavi?

Želimo da podržimo sve mlade, koji žele da urade nešto korisno u svom mestu, za ljude iz svoje zajednice ili životnu sredinu. Ne morate da budete odlični đaci ili studenti, da imate prethodno iskustvo, da ste do sada već volontirali ili bili aktivni na bilo kakav način. Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.

Za učešće u programu mogu se prijavititi:

 • Neformalne grupe od najmanje 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu;
 • Udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina.

Koje aktivnosti podržavamo?

Teme vaših #ŠtaNamTeško volonterskih projekata mogu biti zaista raznolike: ekološke, edukativne, socijalne, tj. usmerene posebno ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi;

Bitno je da vaš projekat ima smisla: bude realno ostvarljiv, rešava neki konkretan problem ili potrebu zajednice, tj. poboljšava život u vašem mestu, neprofitnog je karaktera, tj. ne koristi se za ličnu dobit.

Evo nekih ideja šta biste sve mogli da radite/promenite u svom okruženju, tj. lokalnoj zajednici:

 • Organizujte aktivnosti uređenja i renoviranja javnih prostora u mestu u kom živite

Ove aktivnosti odnose se na prostore koji su javni i dostupni svima u mestu u kom živite i koji su od javnog interesa kao što su parkovi, izletišta, sportski tereni, amfiteatri na otvorenom i drugo. Možete da organizujete akcije čišćenja, krečenja i farbanja, postavljanja mobilijara (klupe, stolovi…) sadnju drveća i drugo.

 • Organizujete akcije u cilju zaštite životne sredine

Možete organizovati različite promotivne akcije čišćenja i uklanjanja otpada, postavljanja kanti za otpatke, postavljanje informativnih tabli sa porukama i uputstvima o potrebi očuvanja životne sredine; akcije i radionice reciklaže otpada…

 • Promovišite međugeneracijsku saradnju

Organizujte aktivnosti koje uključuju razmenu znanja i saradnju među generacijama: organizujte aktivnosti za decu osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta ili za starije sugrađane (Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter).

 • Sprovedite različite promotivne kampanje

Možete organizovati kampanje sa različitim društveno aktuelnim temama kao što su: klimatske promene, zagađenje prirodnih resursa (voda, vazduh, zemljište); promovišete zdrave i bezbedne stilove života, na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv upotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično.

 • Organizujete aktivnosti edukacije i razmene znanja i veština

Pomoć u školi, učenje stranih jezika, lični razvoj (prezentovanje i javni nastup, liderstvo, asertivna komunikacija); Digitalne veštine (zanimljive i korisne aplikacije i alati za pravljenje prezentacija, obrađivanje i editovanje videa; programiranje, kako pretraživati Internet.

Kada razmišljate o svom ŠNT volonterskom projektu vodite se principima da:

 • Vaše aktivnosti budu društveno korisne, potrebne vašoj zajednici i otvorene za sve;
 • Projekat promoviše razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve;
 • Promovišete solidarnost i humanost (prema svima, a naročito prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, deci i starim licima i drugim grupama)

Ukoliko imate druge kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici slobodno se javite na Šta nam teško konkurs. Sve ideje su dobrodošle (posebno cenimo inovativnost), ukoliko su za dobrobit vaše zajednice ili ugroženih pojedinaca/grupa iz zajednice i neprofitnog karaktera (tj. ne služe za stvaranje novca u privatne svrhe).

Naša podrška nije samo finansijska, već želimo da vam pomognemo od samog početka i formiranja ideje do kraja njene realizacije. Tu su naši mentori koji će vam pomoći da razvijete ideju, koji će vas pratiti i podržavati tokom realizacije aktivnosti i izveštavanja.

Kalendar aktivnosti:

 • Početak konkursa: 7. jul 2021.
 • Presek prvog kruga: 28. jul 2021. u 12 časova (podne)
 • Komisija odlučuje, a ukoliko je vaša ideja odabrana za podršku, od tada ste sa dodeljenim mentorima u intenzivnom kontaktu.
 • Online obuka u period od 30. jula do 04. avgusta u kojoj je obavezno da učestvuje jedan predstavnika ili predstavnica vašeg tima.
 • Nakon završene obuke možete krenuti sa realizacijom vaših akcija (najkasnije do 15. novembra)

Poziv za prijavu projekata je otvoren u periodu od 07. jula do oktobra, odnosno do utroška sredstava, a procena i odabir projekata će se nakon prvog kruga vršiti na dve nedelje. Sve aktivnosti se moraju završtiti zaključno sa 15. novembrom tekuće godine.

Kako da se prijavite?

Korak 1: Formirajte vaš tim i osmislite vašu #ŠtaNamTeško ideju.

Korak 2: Ukoliko mislite da vam treba pomoć, javite se mentoru ili mentorki zaduženim za vaš okrug da vam pomogne da predstavite vašu ideju na najbolji način; ovaj korak nije obavezan ali vam može značiti; kontakt mentora, tj. mentorki možete naći na linku.

Korak 3: Preuzmite obrasce za prijavljivanje, popunite ih i pošaljite vašu prijavu popunjavanjem sledećeg onlajn formulara.

Dokumenta za prijavljivanje:

Aneks-I-Obrazac-predloga-ŠtaNamTeško

Aneks-II-Obrazac-budžeta-ŠtaNamTeško

Aneks-III-Izjava-udruženje-mladih-ŠtaNamTeško

Kopiraj link