Sve ustanove>Fakulteti>

Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Privatni

Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Lokacija

Travnička 211000 Beograd

Vebsajt

www.diplomatija.com

Telefon

+381(0)11/262-0186

Email

office@academyofdiplomacy.net

Slične ustanove

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Državniundefined
https://storage.najstudent.com/college/48dd975a3f7cee1f5d7a6e16402e5b3b695d7c07a01962148af2d626f58d938e.png

Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Državniundefined
https://storage.najstudent.com/college/259e5432504ff0b4b4627d88a80b05e69b270f4f961cfea76fab96c8413e7ccc.png

Fakultet za medije i komunikaciju

Državniundefined