Sve ustanove>Obrazovne ustanove>

Univerzitet Singidunum - jedinica van sedišta, Novi Sad

Univerzitet Singidunum - jedinica van sedišta, Novi Sad
Privatni

Univerzitet Singidunum - jedinica van sedišta, Novi Sad

Univerzitet Singidunum

Lokacija

Bulevar Mihajla Pupina 4a, 21000 Novi Sad

Vebsajt

http://novisad.singidunum.ac.rs

Telefon

+381(0)21/6621-900

Email

novisad@singidunum.ac.rs