Sve ustanove>Visoke škole>

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu

Privatna

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu

Lokacija

Imotska 111000 Beograd

Vebsajt

www.rafin.edu.rs

Telefon

+381(0)11/246-2623

Email

office@rafin.edu.rs

Slične ustanove

Visoka škola "Akademija za poslovnu ekonomiju"

Državnaundefined
https://storage.najstudent.com/higherSchool/51791113996239387e50ed6bd50504935b3f2d2d636679c99187943e9e27b520.png

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Državnaundefined

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Državnaundefined