Obrazovanje

Umetnost i nauka koučinga

21.08.2009.
10 min

Svi mi želimo da naši projekti budu uspešni i da ih završimo sa osećajem zadovoljstva. Baš iz tog razloga, koučevi koji se bave savetovanjem u jasnom definisanju ciljeva (Solution Focused Counseling) se obavezuju da pitaju svoje klijente, na samom početku razgovora, da definišu šta je po njihovom mišljenju najbolji rezultat njihovog projekta. Upitajte se, „Koji rezultat želim da postignem? Kako ću znati da sam u pravu? Šta ću na kraju godine dobiti kao potvrdu da sam bio u pravu u vezi ovog projekta? Kako ću se ja osećati? Šta bi trebalo da čujem kao potvrdu da sam bio u pravu?" Kada počnete da stvarate u glavi „makro" viziju ili veliku sliku rezultata, važno je da počnete da stvarate i „mikro" viziju rezultata, detaljnu „korak po korak" progresiju vizije koja će vas postepeno voditi do cilja. Na ovaj način možete da „radite" i ostvarujete svoj projekat snažno i elegantno.

 

Elegancija je reč koju, u ovom slučaju koristimo, za pojam jasne strategije kojom ostvarujete svoje ciljeve. Želite da učite, da se razvijate i da se što brže krećete ka cilju, završavajući svoju put najboljim mogućim rezultatom. Želite da dostignete svoj cilj i da na putu do istog, slavite način na koji ste svoj život unapredili.

Sve četiri faze podrazumevaju jasno definisanu početnu viziju cilja koja će vas voditi do ostvarenja. Na samom početku morate razumeti značaj jasnog definisanja putanje cilja koja vam pomaže da usput učite svaki put kada se udari loptica i kada se trči kroz baze.

Evaluacija svakog udarca omogućava značajan feedback koji vam pomaže da regrupišite učinjeno od onog što tek treba da uradite i nastavite dalje ka svom cilju. Kada ste spremni da nastavite bitku, možete sa novim entuzijazmom i elanom da nastavite da trčite kroz baze. Predstavićemo vam sada svaku od četiri faze.

 

1. Inspiracija

Svi uspešni i ostvareni projekti započinju sa inicijalnom fazom - inspiracijom.Postajete inspirisani kada imate jasnu viziju onoga što želite i kada znate šta vam ostvarenje te vizije donosi. Da biste imali autentičnu inspiraciju i da biste je kao takvu zadržali kroz projekat, morate u njoj prepoznati dublje značenje tj. morate je duboko vezati za cilj kojem težite i izabranu viziju ostvarenja cilja. Na primer, grnčar u fazi inspiracije može da zamisli tj. da vizualizuje inovativni i neverovatni dizajn za nove modele čajnika. Pisac bi,na primer, imao strastvenu potrebu da svoju novu ideju pretoči u knjigu. Preciznost, vođena autentičnom i moćnom namerom da svoju viziju ostavrimo, zavisi baš od inspiracije. U ovoj fazi, vi formulišete vašu viziju upravo onako kako želite i dajete joj i važnost i značaj zbog koga radite na njoj. Sa ovako jasno definisanom vizijom, nastavljate,prirodno na sldeću fazu. Uzimajući u obzir činjenicu da gde postoji dovoljno veliko ZAŠTO, svako KAKO postaje lakše. Inspiraciona faza je unutrašnji put na kojem je naš um okupiran pitanjima,poput: „Šta ja zapravo želim? Kako će sve ovo na kraju izgledati? Šta ću sve videti,čuti i kako ću se osećati ako sve to doživim? Zašto je svo ovo važno za mene?

 

2. Implementacija

Sa inspiracijom koja bodri i vodi vaš um i srce i spremnost da zamišljenu viziju ostvarite dolazite do pitanja: „Kako da ostvarim sve ovo?". Vaš projekat je sada već došao u fazu implementacije. Za vreme trajanja ove faze, put vas dalje vodi do realizacije koja počinje da dobija oblik, i vi sebi zadajete misiju kojoj se prepuštate uprkos svim strahovima koje biste mogli da imate izlazeći iz „bezbedne zone". U ovoj fazi, vizualizujete i testirate mikro korake specifičnih akcija, istražujući proces ostvarenja. Grnčar sakuplja glinu i potreban alat i počinje da testira svoje ideje oblikujući glinu.

Pisac ubacuje u pisaću mašinu beli papiri počinje da pravi sinopsis i da markira buduća poglavlja. Karakteristična pitanja u fazi implementacije su: „ Kako ću doći do ovoga? Koje akcije treba da preduzmem i na koji način da ih preduzmem? Koji resursi su mi potrebni? Da li mogu da napravim pomoćni put ili rezervni plan u ključnim oblastima kako bih bio siguran da ću ostavriti sve faze projekta?"

Ukoliko je vizija nedovršena ili niste dovoljno inspirisani, možda bi bilo najbolje da se se vratite u fazu postavljanja pitanja i krativnog razmišljanja u fazi inspiracije kako biste re-definisali vašu ideju. Ponekad ideja može da „iščezne" kao mehur od sapunice ukoliko je s'vremena na vreme ne posmatrate,razmatrate i označite je kao inspiacionu ideju sa implementiranim koracima koje ćete tek napraviti. Faza implementacije zahteva veštine, resurse, strategije, predanost i u neki slučajevima i malo hrabrosti. Na početku ove faze, vi ste u potrazi za svim ovim karakteristikama. Kada odlučite da krenete, postajete osoba koja je voljna da uči,da radi sve ono što je neophodno kako bi ostvarila svoj cilj.

. Integracija vrednosti

slikaKako se faza implementacije nastavlja, vaš projekat evoluira u fazu integracije. Vaša istinska predanost viziji se u ovoj fazi stavlja na test. Kada ispitujete izazove na koje nailazite u sadašnjosti, vaše samopuzdanje i predanost projektu se produbljuju. Kada se predanost produbi nastavljate dalje sa projektom i dajete mu novi smisao, uprkos bilo kakvim naočarima. U ovoj fazi pisac otkriva najveći nalet ideja i pravi poslednje ispravke sinopsisa i počinje sa pisanjem. Takve stvari se dešavaju i sa vašim projektom koji će u ovoj fazi promeiti oblik i suočiće se sa novim situacijama.

Znanje koje ste stekli u kombinaciji sa iskustvom omogućava vam da se pripremite za sledeći nivo. Dešava se, u nekim slučajevima, da je za realizaciju projekta potrebno više vremena, resursa, energije i snage od onoga što ste sami predvideli. Ponekad je vaša predanost na testu i može vam se desiti da se zapitate: „Da li je ovaj projekat stvarno vredan svega što radim za njega?" Ogromnu iskustvo u učenju i produbljivanje iskustva su vam u ovoj fazi dostupni. Postavljate pitanja u vezi sa temom tj. Vizijom koji imate, mogu biti: „Šta je vrednost? Koliko je ovo drugačije od onoga što sam zamislio? Šta je novo? Šta je dodato? Da li sam na dobrom putu? Kako da nastavim dalje?" Kada odgovorire na ova pitanja i evaluirate stečeno znanje i feedback koji ste dobili, u mogućnosti ste da pomerite projekat na sledeći nivo i učinite ga još boljim, značajnijim, zadovoljavajućim i prijemčivim vama. Ovo je šansa da se vašem projektu prida veći značaj od onog koji ste prvobitno zamislili. On je sada svrsishodniji kao takav-svetu,a ne samo vama.

 

4. Izvršenje i zadovoljstvo

Kako se projekat bliži kraju, izvršenje i zadovoljstvo (i doprinos) postaju dominantni fokus. U završnoj fazi, završili ste započeto i ozvaničili ste to sa jasnim definisanjem onoga što je rezultat vaše vizije,u ovom slučaju, a to važi i za sve ostale. Pisac je završio svoju knjigu, objavio je, i počeo je da razmišlja o sledećoj knjizi vođen iskustvom koje ima sa prethodnom. Vi zaokružijete svoju viziju onim što ste učinili da bi je ostvarili i sa njenim ostavrenjem zatvarate krug i vraćate se u „bazu". Kada ste postigli svoj cilj oscćate se ispunjeno, puni ste samo-zadovoljstva, srećni ste i ushićenog samopouzdanja.Ustvari, sve dokle ne objavite da je vaša vizija ostvarena ne možete objektivno da sagledate sve aspekte puta; da vidite sve faze, iskušenja, prosvetljenja; da uživate u učenju i dostignutom.

Satisfakcija, samo-prepoznavanje, učenje i doprinos su obeležja ove faze. Sposobni ste da kreirate sopstvenu predanost, učeći o sebi i doprinosite učenju drugih. Iako projekat, na kraju, nije ispao onako kako ste vi to želeli, objavivši da je realizovan i gotov, otvara vrata mudrosti i produbljuje vaš edukativni sistem, ukazujući vam na stavri koje trebate da naučite. Ovaj proces učenja kroz četiri baze vaše putanje (home run-a) ukazuje nam da je ovo jedna veoma korisna metoda. Kada preformulišete reč „izvršenje" u „učenje o vrednostima", veoma lako ćete shavtiti koliko ste bili uspešni u postizanju tj.izvršavanju vaše vizije.

Svi vaši životni projekti iz jednog nivoa u drugi, katkad se kreću lagano i glatko ka svom izvršenju, katkad im se desi da se uruše i propadnu u samom sistemu, ponekad se vrte u krug i vraćaju se u prvu fazu- fazu inspiracije, kako bi se ponovo razmotrili i definisali. Kada poželite da se u transformacionalnoj konverzaciji povežete sa drugima, naučićete da upravljate ovim fazama tako snažno i veličanstveno.

Razumevanje faze u kojoj se osoba nalazi, tačnije faze u kojoj se nalazi njen glavni fokus i faze u kojoj je njena najveća snaga kreiraju „odskočnu dasku" za uspešnu konverzaciju. Ukoliko ste vi ili neko iz vaše okoline, zaglavljeni u nekoj od ovih faza, transformaciona koučing konverzacija će vam pomoći da završite započeto u fazi u kojoj ste i da pređete na sledeću. Eriksonovi koač treninzi su obučeni da treniraju koučeve da prepoznaju faze ostavrivanja klijentovih vizija.

Na primer, neki ljudi su veoma dobri na samom početku projekta ali imaju velike poteškoće da sve započeto implementiraju i dovrše. Neki ljudi su, naprotiv, jako dobri u izvršavanju projekta ali imaju probleme da ih započnu. Neki ljudi rade na istim projektima iznova i iznova i čini se kao da ne znaju da se „udube" i učine svoj pojekat razumnim i ostvarljivim. Kada nas partner u toku konverzacije razume i kada zajedno razmotrimo ključne tačke projekta od njegovog početka do kraja, možemo zajedno mnogo toga da uradimo. Naučićete da „koučujute" sebe u svojim najslabijim fazama, da izgradite unutrašnju tačku posmatranja, da uživate u svakoj fazi projekta i da ga završite sa entuzijazmom i uspehom!

 

Merilin Atkinson,

Dr filozofije, Predsednica Internacionalnog Eriksonovog koledža, Master kouč

Kopiraj link