Video

Kompanija te je odbila na intervjuu. Šta sada?

07.12.2021.
<1 min

Šta raditi ako usmeno dobiješ odgovor da si odbijen? Šta raditi ako odgovor izostane? Šta tražiti u fidbeku?

Iz svakog iskustva, bio ishod pozitivan ili negativan, izvucite nešto korisno, jer inače nije vredno truda koji ste uložili. Korisno čine informacije koje vam mogu pomoći da radite na sebi i ostvarite to da sledeća prilika upravo bude vaša.

Kopiraj link