Predavanja

Obuka za omladinske radnike i nastavnike - DiscoverEU 4 you(th)

04.06.2024.
3 min

Fondacija Tempus organizuje obuku DiscoverEU 4 you(th) od 6. do 9. avgusta 2024. godine u Beogradu.

Foto: Pexels

Cilj ovog događaja je da osnaži predstavnike omladinskih organizacija i srednjih škola, koji rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima uzrasta od 18 godina, da se aktivno uključe u pisanje i sprovođenje DiscoverEU projekata inkluzije u okviru Erazmus+ programa.

DiscoverEU projekti inkluzije omogućavaju mladim osamnaestogodišnjacima sa smanjenim mogućnostima da vozom putuju Evropom i da se, na taj način, upoznaju kako sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja, tako i sa drugim evropskim kulturama.

Ciljevi obuke:

  • Upoznavanje učesnika sa DiscoverEU  projektima inkluzije;
  • Upoznavanje učesnika sa konkretnim alatima za uspešno planiranje, pripremanje, sprovođenje i evaluaciju DiscoverEU projekata, sa mladima sa smanjenim mogućnostima u aktivnoj ulozi;
  • Definisanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja;
  • Proširivanje znanja o inkluziji i upoznavanje sa pojmom mladi sa smanjenim mogućnostima i preprekama s kojima se oni suočavaju, u kontekstu DiscoverEU projekata inkluzije i strategije za inkluziju i različitost Erazmus+ programa i Evropske inicijative za solidarnost (Erasmusand European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy);
  • Podsticanje učesnika na promišljanje o evropskim temama i vrednostima.

Obuka će okupiti 25 učesnika iz različitih zemalja Evrope. Prvenstveno je namenjena predstavnicima omladinskih organizacija, srednjih škola i drugih ustanova koje aktivno rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima (uzrasta od 18 godina), a zainteresovani su za pisanje i sprovođenje DiscoverEU projekata inkluzije. Radni jezik događaja je engleski.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformiRok za prijavu je 20. jun 2024. godine do 23.59 časova.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju.

Fondacija Tempus je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 6, 7. i 8. avgusta 2024. godine i nadoknadi 95% putnih troškova. Detaljne informacije o nadoknadi putnih troškova dostupne su ovde.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, motivaciji iskazanoj u prijavi, kao i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Kopiraj link

Slični tekstovi

ZUM KAFICA - 45 minuta o psihološkoj otpornosti u poslovnom kontekstu
10.06.2024.
2 min

ZUM KAFICA - 45 minuta o psihološkoj otpornosti u poslovnom kontekstu

Predavanja
EXIEM Talks panel diskusija u Novom Sadu
10.11.2023.
1 min

EXIEM Talks panel diskusija u Novom Sadu

Predavanja
Program KADAR DA BUDEM KADAR
12.05.2023.
2 min

Program KADAR DA BUDEM KADAR

Predavanja