Takmičenja

11. konkurs časopisa “Avlija“ za najbolju kratku priču i pesmu za 2021. godinu

29.11.2021.
3 min

Redakcija časopisa za kulturu, književnost i društvene teme Avlija iz Rožaja raspisala je 11. međunarodni konkurs za najbolju neobjavljenu kratku priču i pesmu u regionu za 2021. godinu.

11. konkurs časopisa “Avlija“ za najbolju kratku priču i pesmu za 2021. godinu

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Konkurs je otvoren od 15.11. do 15.12.2021. godine.

Autori koji žele da konkurišu trebaju poslati samo jednu kratku priču (crticu ili short story) do jedne strane i(li) jednu kratku pesmu do 18 stihova.

Prijavljene kratke priče i kratke pesme mogu biti napisane na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili crnogorskom jeziku (ćirilicom ili latinicom, ekavicom ili ijekavicom). U slučaju da autori pišu na nekom od drugih jezika (romski, albanski, goranski, makedonski, slovenački, bugarski, turski itd.) uz original poslati prevod na jedan od navedena četiri jezika.

Priče i pesme se šalju na e-mail: avlija.konkurs@gmail.com.

Rezultati konkursa biće objavljeni 15. januara 2022. godine na portalima Avlija.me i Konkursiregiona.net.

Pobedničke priče i pesme kao i izabrane priče i pesme biće objavljene u 23. broju časopisa Avlija kao i na portalima Avlija.me i Konkursiregiona.net.

Autorima, dobitnicima prvog, drugog i trećeg mesta za najbolju neobjavljenu kratku priču i kratku pesmu u regionu za 2021. godinu kao i pohvaljenim autorima biće mejlom poslate e-diplome.

Uslovi konkursa:

  • Slati samo kratke priče i pesme koje nisu ranije objavljene u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
  • Autori trebaju poslati samo jednu kratku priču i(li) jednu kratku pesmu.
  • Redakcija časopisa Avlija i žiri ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih kratkih priča i kratkih pesama na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
  • Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
  • U istom Word fajlu, zajedno sa kratkom pričom i(li) kratkom pesmom, poslati i kratku biografiju autora sa osnovnim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa i mobilni telefon.

Preporuke:

  • Tekstove šaljite u Word formatu - *doc ili *docx.
  • Sve priče šaljite u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima priča).
  • Kucajte slova č, ć, dž, š, đ i ž.

Napomena: 

  • Redakcija časopisa Avlija se opredelila da se radovi ne šalju pod šifrom kako bi se olakšali slanje autorima koji se ne služe najbolje e-mailom a i iz razloga što će od strane sekretara redakcije članovima žirija biti dostavljene pristigle kratke priče i kratke pesme oštampane bez navođenja imena autora.
  • Priče i pesme se šalju isključivo elektronskom poštom na e-mail: avlija.konkurs@gmail.com.
Kopiraj link