Takmičenja

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2023. godini

05.04.2024.
1 min

Univerzitet u Beogradu je raspisao Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2023. godini.

Univerzitet u Beogradu

Foto: UB

U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Radovi se dostavljaju fakultetu u skladu sa procedurom koju utvrdi fakultet.

Obaveštenje o predviđenoj proceduri će biti objavljeno na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici fakulteta.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 19. april 2024. godine.

Radove prijavljene na konkurs fakultet dostavlja Univerzitetu u Beogradu u štampanoj i elektronskoj formi, nepotpisane i pod šifrom. Uz rad se obavezno dostavlja i kratka stručna ocena fakulteta. U prilogu rada se dostavlja zapečaćena koverta na kojoj je navedena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Rok za dostavljanje prijavljenih radova od strane fakulteta Univerzitetu u Beogradu je 30. april 2024. godine.

Kopiraj link