Vesti

FEFA fakultet i AFA predstavnici Srbije na Erazmus+ projektu o veštačkoj inteligenciji

12.01.2024.
3 min

U susret promenama koje se mogu uporediti sa industrijskom revolucijom, istraživači pokušavaju da pronađu načine kako da se tehnološke promene iskoriste i na najbolji način doprinesu čovekovoj budućnosti i društvenom blagostanju.

FEFA fakultet i AFA predstavnici Srbije na Erazmus+ projektu o veštačkoj inteligenciji

Foto: FEFA

Stručnjaci prognoziraju da će za samo dve decenije naš svakodnevni život biti neprepoznatljiv, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i poslovima koje će ona biti u stanju da preuzme. Zbog toga FEFA fakultet zajedno sa 26 partnera iz 11 evropskih zemalja započeo je sprovođenje velikog Erazmus+ projekta AI4VET4AI koji ima za cilj da doprinese digitalnoj transformaciji evropskog tržišta rada koristeći nove, inovativne nastavne sadržaje u oblasti stručnog obrazovanja, koji se oslanjaju na veštačku inteligenciju. Reč nije o obrazovanju o tehnologiji koja stoji iza veštačke inteligencije, već o njenoj primeni prilikom učenja i rada kroz praksu u oblastima poput dizajna, ekonomije ili medicine. Već danas su različiti oblici veštačke inteligencije, poput velikih jezičkih modela kakav je ChatGPT, dobili svoju primenu kada je reč o pretrazi informacija, osmišljavanju stručnog teksta ili proveri određenih tvrdnji. Ipak, ono što veštačku inteligenciju čini suštinski različitom od dosadašnjih tehnoloških dostignuća jeste to će svako biti u prilici da prilagodi ovu tehnologiju svojim potrebama i lako je iskoristi, bez dodatnog stručnog znanja. Jedino potrebno znanje odnosiće se na veštinu primene veštačke inteligencije u različitim oblastima.

Upravo je to put kojim projekat AI4VET4AI ide – od identifikacije oblasti u kojima veštačka inteligencija može najbrže da da najbolje rezultate kada je reč o učenju, pa do stvaranja nastavnih materijala, studija slučaja i primera iz prakse koji će biti javno dostupni stručnim školama da ih iskoriste u nastavnom procesu na način koji oni smatraju najboljim.

Istovremeno, nastavnicima i profesorima stručnih škola će na raspolaganju biti materijali i kursevi koji će im pomoći da to znanje na najbolji način prenesu svojim učenicima i studentima. Fokus na stručne škole posledica je toga što je put od stručnih škola do tržišta rada najkraći – rad uz studije je često obavezan ili poželjan, a studenti su već odabrali oblast kojom će se baviti, pa je moguće obezbediti im puno stručnog, praktičnog znanja i primera iz prakse.

FEFA fakultet će u narednom periodu raditi na izradi kurikuluma za stručne škole, ali i na popularizaciji veštačke inteligencije kao nezaobilaznog alata u obrazovanju. Projekat AI4VET4AI, sufinansiran od strane Evropske unije, još je jedan dokaz o tome da je značaj veštačke inteligencije u ovoj oblasti široko prepoznat kao prioritet u razvoju modernog i uspešnog društva.

Kopiraj link