Vesti

Međunarodni projekat za mlade umetnike koji vole operu

23.02.2021.
3 min

Počeo je međunarodni projekat „Opera: Past, Present, Perfect!“ u okviru Programa Kreativne Evrope-Kultura: Projekti evropske saradnje 2020. Realizacija projekta trajaće od 1. septembra 2020. do 1. februara 2023.godine.

 

Međunarodni projekat za mlade umetnike koji vole operu

Foto: Unsplash

Pored Muzičko opersko teatarske organizacije MOTO koja je nosilac projekta, partneri na projektu su Nieuw Geneco iz Amsterdama (Holandija), Young Musician International Association of Georgia iz Tbilisija (Gruzija), Univerzitet Donja Gorica iz Podgorice (Crna Gora) i Madlenianum iz Beograda (Srbija).

 

Osnovni cilj ovog projekta je povezivanje i obrazovanje mladih profesionalaca s ciljem uspostavljanja međusektorskog, međunacionalnog i međugeneracijskog dijaloga (između mladih profesionalaca i mentora), saradnje i razmene stručnosti radi (re)pozicioniranja opere kao interdisciplinarne i autentične evropske umetničke forme.

 

Preciznije, cilj je preispitivanje konteksta Opere i njene pozicije u savremenom svetu, sa aktivnostima usmerenim na izgradnju kapaciteta – obuka, obrazovanje i unapređenje kompetencija krajnjih korisnika, koristeći prednosti najsavremenije tehnologije u medijskoj promociji i produkciji (društvene mreže, aplikacije i digitalna scenografija) i sinergiju međugeneracijskog dijaloga.

 

U okviru projekta raspisan je i Javni pozivi za umetnike, koji će učestvovati u stvaranju novih produkcija, zatim Javni poziv za nova operska dela, kao i open source platforma, koja će se koristiti u svrhu širenja i dubljeg umrežavanja kulturnih aktera.

 

Svi mladi umetnici koji su zainteresovani da uče, rade i stvaraju u oblasti operske umetnosti, mogu se prijaviti na konkurs do 25. februara ove godine.

 

Od 1. marta 2021. do 1. februara 2023. u okviru projekta „Opera: Past, Present, Perfect!“ održaće se niz radionica, majstorskih kurseva, predavanja, manjih operskih produkcija, javnih časova i koncerata u koje će biti uključeni naši polaznici.

 

Kandidati koji prođu selekciju će moći da prate sve aktivnosti i da učestvuju u stvaranju novih produkcija pod mentorstvom naših predavača. Najuspešniji učesnici će učestvovati u razmeni sa partnerskim organizacijama u Gruziji, Holandiji i Cnoj Gori.

 

Za prijavu je potrebno predati: biografiju, fotografiju i motivaciono pismo za sve učesnike. Za pevače – audio snimak 3 arije, a za instrumentaliste i korepetitore – audio snimak dve kompozicije po izboru, ukupno do 12 minuta trajanja.

 

Snimke slati preko platforme wetransfer ili pcloud. Prijavu poslati na kontakt@moto.org.rs.

 

Jedna od činjenica o današnjem položaju Opere jeste da formalni obrazovni centri često prenebregavaju činjenicu da je Opera zaista interdisciplinarna umetnost, gde je svaki segment podjednako važan. Granice između umetničkih formi su još više izbrisane, a upotrebom novih tehnologija, uključivanjem filma, video striminga i digitalnih tehnika, uz viziju mladog umetnika nove generacije, može se naći novi smisao opere.

 

Projekat će se sprovoditi ne samo u glavnim gradovima i kulturnim centrima zemalja učesnica, već i u manjim opštinama i ruralnim područjima, sa pokušajem demistifikacije opere i klasične muzike kao „elitističke“. Ovakav pristup zasnovan je na prethodnom iskustvu i lekcijama naučenim iz brojnih projekata koje su partnerske organizacije sprovodile na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

 

 

Izvor: Nova.rs

 

 
Kopiraj link

Slični tekstovi

Međunarodni akademski seminar: The Engine so advanced it's Unreal
05.08.2022.
3 min

Međunarodni akademski seminar: The Engine so advanced it's Unreal

Vesti
Studenti ponudili 10 inovativnih rešenja u oblasti zaštite životne sredine
20.04.2022.
4 min

Studenti ponudili 10 inovativnih rešenja u oblasti zaštite životne sredine

Vesti
AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge
15.04.2024.
1 min

AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge

Vesti