Vesti

Mladima u borbi protiv digitalnog nasilja neophodna edukacija i podrška

21.03.2022.
3 min

Međunarodna istraživanja pokazuju da oko 50 odsto mladih smatra da je digitalno nasilje postalo rasprostranjenije u toku pandemije, a sa razvojem modernih alata, razvijaju se i novi oblici digitalnog nasilja koje je sve teže izbeći. Digitalno nasilje među mladima bila je glavna tema panela „Mladi u lavirintu digitalnog nasilja: Gde je izlaz?“ u organizaciji Beogradske otvorene škole, održanog 17. marta 2022. godine. 

Mladima u borbi protiv digitalnog nasilja neophodna edukacija i podrška

Na panelu su učestvovali predstavnici medija, mladih, kao i prosvetni radnici i radnice koji su sa prisutnima podelili svoje iskustvo i savete u borbi za iskorenjivanje nasilja koje na mlade ostavlja dugotrajne psihofizičke posledice. Brana Antović Aleksić, novinarka i urednica portala Brana’s Divine World istakla je da je u cilju zaštite žrtava digitalnog nasilja „neophodna reakcija i edukacija javnosti kako bi se prepoznale problematične objave i na njih adekvatno reagovalo. Takođe, neophodno je da promenimo odnos prema internetu jer to nije mračno mesto, već platforma koja donosi i mnoge pozitivne stvari.“

Da je digitalno nasilje sve prisutnije, potvrđuje i Jelena Rajković iz Unije srednjoškolaca Srbije: „Mladi sve više koriste društvene mreže, jer tokom Korona virusa nismo imali drugačiji način komunikacije. Mladi ne znaju kako da se postave prema nasilniku koji je u onlajn prostoru jer ne znaju o kome se radi, to je možda neko iz njihovog okruženja i zato je digitalno nasilje dodatno opasno“.

Ukoliko dođe do digitalnog nasilja, važno je da mladi imaju slobodu da nasilničko ponašanje i prijave. Oni se najčešće poveravaju svojim vršnjacima, ali je potrebno da pričaju i sa roditeljima, nastavnicima i nadležnim organima. Nasilnik vrši nasilje često i iz dosade i zabave, a postoje primeri i onih koji žele da na taj način demonstriraju moć, silu, i da se pokažu među vršnjacima, smatra Dr Dobrinka Kuzmanović, docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

„Odnos koji treba da postoji između učenika i nastavnika treba da bude zasnovan na poverenju, a isto važi i za odnos između roditelja i nastavnika“, istakla je Jagoda Petrović Ukaj iz Beogradskog kluba roditelja i nastavnika.

Na panelu je zaključeno da je neophodno više voditi računa o mentalnom zdravlju mladih i raditi na izgradnji poverenja između svih aktera kako bi se kreiralo okruženje u kom će digitalno nasilje biti minimizirano.

Panel je realizovan u okviru projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u saradnji sa Partneri Srbija, SHARE Fondacijom, Udruženjem Da se zna!, NVO ATINA i Inicijativom A11, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Kontakt: Za više informacija o projektu, možete kontaktirati Mariju Todorović na imejl: marija.todorovic@bos.rs.

Kopiraj link