Vesti

Novi Mejkers lab za jednu od najvećih škola na jugu Srbije

20.12.2022.
8 min

Nakon otvaranja Mejkers labova u tri grada u Srbiji, Grupa za obrazovanje otvara još jedan, ovog puta u Leskovcu, a renovirani prostor biće namenjen za rad i razvoj veština učenika u Tehničkoj školi „Rade Metalac“.

Novi Mejkers lab za jednu od najvećih škola na jugu Srbije

Foto: Miloš Živojinović

Tehnička škola „Rade Metalac“ je jedna od najvećih obrazovno – vaspitnih ustanova na jugu Srbije, i po broju učenika i po broju nastavnika. Nastavni program pokriva tri područja rada: mašinstvo i obradu metala, elektrotehniku i saobraćaj. Škola i njeni učenici ostvaruju zavidne rezultate na takmičenjima u oblasti mašinstva, programiranja, saobraćaja i elektrotehnike, sarađuju sa više od 30 malih i velikih preduzeća, i učestvuju u velikom broju projekata u oblasti STEM-a (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Novi prostor biće odlična prilika za dalji razvoj novih znanja i veština.

Na susretu povodom otvaranja ovog Mejkers laba okupili su se predstavnici gradske i školske uprave, kao i lokalne zajednice, nastavnici i učenici. U ime Grupe za obrazovanje prisutnima su se obratili v.d. direktor Centra za promociju nauke dr Marko Krstić, izvršni direktor Dostignuća mladih u Srbiji Darko Radičanin, Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordues fondacije, kao i Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative Digitalna Srbija. O značaju ove inicijative i planovima i uspesima škole govorili su i Danko Danković, direktor škole, Igor Arsić, pomoćnik direktora i nastavnik stručnih predmeta, kao i Brankica Stamenković, članica gradskog veća zadužena za prosvetu.

Opremanje novog prostora za razvoj praktičnih veština i novih ideja

Ideja Mejkers laba, kao i u ostalim gradovima, jeste da se učenici uz podršku nastavnika kroz timski rad povežu i sa drugim inicijativama i programima, da razviju multidisciplinarna znanja i veštine, pripreme se za svet preduzetništva i nastave da uče i rešavaju zadatke kroz inovativne metode. Kroz aktivnosti u Mejkers labu ideja je da se podstiču interesi đaka za nauku i istraživanje. Eksperimentisanje, kreativno rešavanje problema, razvoj zajednice inovacija, samo su neke od karakteristika budućeg rada i razvoja u ovakvoj vrsti prostora.

Da bi ovakva ideja mogla da se realizuje, bilo je neophodno renovirati prostor, opremiti ga najnovijom opremom i obezbediti neophodne uslove za učenje kroz igru i inovaciju. Grupa za obrazovanje je, kao i u ostalim Mejkers labovima, opremila prostor novim nameštajem (specijalni mejker sto, stolice, stolovi, lejzibegovi, TV, klima, pod, kao i brendiranje prostora). U skladu sa područjem rada škole, nastavnicima i đacima donirana je i dodatna oprema poput CNC mašine, uz podršku Fondacije Divac.

“Tehnička škola “Rade Metalac” odnosno njeni nastavnici i učenici već duži niz godina učestvuju na raznim smotrama, projektima i konferencijama. U mnogim organizacijama prepoznati smo kao rasadnik dobrih i kvalitetnih ideja. Mejkers lab će oplemeniti kako našu školu, tako i Leskovac i širu okolinu. Biće to jedan kutak gde će učenici i nastavnici moći u timskom radu da svo ono naučeno teorijsko znanje pretoče u praksu i projekte i moći će već kroz srednju školu da se bave aktivnostima koje povezuju nauku, tehnologiju, preduzetništvo, umetnost, matematiku i inženjerstvo”,  uveren je direktor škole Danko Danković.

Škola u Leskovcu jedna od najvećih ali i najuspešnijih i najaktivnijih

Učenici u školi „Rade Metalac“ uz podršku nastavnika već godinama ostvaruju uspehe u navedenim oblastima kroz nacionalna takmičenja, aktivnosti na različitim projektima, a nastavnici naročito ističu koliko su ponosni na podvige i uspehe koje učenici ostvaruju nakon završene škole.

“Mejkers lab će biti prostor gde će učenici moći da rade na svojim novim projektima ne samo iz jednog nego i iz više područja rada, Samim tim smatramo da će ideje koje će na taj način biti realizovane dobiti neku novu dimenziju i biti još  kreativnije i na  višem nivou”, kaže Igor Arsić,  pomoćnik direktora i nastavnik stručnih predmeta.

Zahvaljujući različitim projektima i aktivnostima nastavnika i učenika na sekcijama i časovima praktične nastave, oni samostalno izrađuju određena nastavna sredstva i time podižu nastavu na jedan viši nivo. Proteklih godina formiran je i opremljen televizijski studio za obrazovni profil Elektrotehničar multimedija, izrađena je edukativna tabla sa svim elementima neophodnim za nastavu iz predmeta u obrazovnim profilima Tehničar mehatronike i Tehničar za robotiku.

Škola poseduje nastavno sredstvo koje je jedinstveno u Srbiji. Nastavnici i učenici izradili su simulator mehaničkih i elektronskih kvarova na automobilu FIAT PUNTO. Ovaj simulator može se koristiti u nastavi više obrazovnih profila; autoelektričar, automehaničar, mašisnki tehničar motornih vozila, vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja.

Pored redovnih nastavnih aktivnosti , škola organizuje i veliki broj vannastavnih aktivnosti kroz sekcije i virtuelna preduzeća.

Zahvaljujući organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji u školi već duži niz godina se postoje učeničke kompanije. Kroz njihov rad učenici razvijaju preduzetnički duh i stiču neophodna znanja i veštine.

Organizacije koje čine Grupu za obrazovanje

Grupa za obrazovanje osnovana je u septembru ove godine sa ciljem zajedničke podrške obrazovanju, čine je:

 • Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetence potrebne za uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja.
  U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetenci za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač.
 • Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.
 • Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima.
  Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.
 • Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.
  Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa.
  Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod veća zapošljivost mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.
Kopiraj link

Slični tekstovi

Šta može biti ključ uspeha jednog preduznika: Besplatna AP
19.04.2024.
3 min

Šta može biti ključ uspeha jednog preduznika: Besplatna AP

Vesti
AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge
15.04.2024.
1 min

AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge

Vesti
NIS te zove, javi se: Andrijana i Filip rekli “Halo” i iskoristili svoju šansu 
12.04.2024.
9 min

NIS te zove, javi se: Andrijana i Filip rekli “Halo” i iskoristili svoju šansu 

Vesti