Vesti

Obeležen deseti jubilej prestižnih stipendija za najbolje mlade naučnice u sklopu svetskog programa „Za žene u nauci“

29.12.2020.
5 min

Jelena Vladić, Danica Pavlović i Ana Tomas Petrović su proglašene za dobitnice desetih, jubilarnih, nacionalnih stipendija u okviru prestižnog međunarodnog programa L’Oréal-UNESKO „Za žene u nauci“.

 

Za žene u nauci

Foto: Unsplash

Ove tri mlade naučnice nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima farmaceutskog inžinjerstva, biofizike i medicine.
 

Dobitnicama će biti isplaćene stipendije u vrednosti od po pet hiljada evra koje su namenjene daljoj realizaciji njihovih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

 

Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ je da širom sveta, a tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva.

 

U Srbiji se u okviru ove inicijative već deset godina, u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanije L'Oréal Balkan, nagrađuju najbolje mlade naučnice.

 

Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

 

Upoznajte ovogodišnje jubilarne dobitnice stipendija

Jelena Vladić je doktor tehnološkog inženjerstva i naučni saradnik na Katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo, Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu gde je i doktorirala. Oblast njenog naučnog istraživanja je farmaceutsko inženjerstvo.

 

U fokusu Jeleninog istraživanja su zelene inovativne tehnologije eksploatacije i sušenja kao postupci za dobijanje konačnih farmaceutskih proizvoda, te karakterizacije generacija proizvoda sa zdravstvenim benefitom.

 

Osim toga, bavi se valorizacijom poljoprivrednih, prehrambenih, morskih i komunalnih otpada. Trenutno aktivno učestvuje u realizaciji osam međunarodnih i domaćih projekata, a na dva projekta je i rukovodilac.

 

Dobitnica je nekoliko priznanja, među kojima se posebno izdvajaja nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije - „Danubius Young Scientist Award 2018.“

Do sada, Jelenin naučni doprinos se sastoji od jedne knjige, sedam poglavlja sa preko 180 publikacija, 54 naučne regulative, više od 120 saopštenja sa naučnih konferencija i 730 citata.

 

Danica Pavlović je doktor biologije i naučni saradnik na Institutu za fiziku, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Laboratoriji za biofotoniku Centra za fotoniku, Instituta za fiziku u Beogradu. Njena naučno-istraživačka oblast je biofizika sa podoblastima biofotonika, biomedicina, biomaterijali i biomedikamenti sa fokusom na biofotoniku.

 

Njena istraživanja doprinela su kako na polju biofotonike, gde su otkrivene nove optičke strukture, mehanizmi proizvodnje strukturnih osobenosti i potencijalni načini manipulacije svetlošću, tako i na polju entemologije i ekologije insekata.

 

Osim naučnog značaja, Daničina istraživanja imaju visoku primenljivost u oblastima biomimetike i biomaterijala. U toku svoje naučne karijere višestruko je nagrađivana i stipendirana zbog izuzetnih rezultata i posvećenosti naučnom radu.

 

Bibliografiju dr Danice Pavlović čini 25 publikacija u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima radova međunarodnih i domaćih konferencija.

 

Ana Tomas Petrović je doktor medicine i asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2013. godine.

 

Iste godine je upisala doktorske studije i ubrzo dobila nagradu za najboljeg studenta doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu.

 

Anin naučni fokus je usmeren na istraživanja iz oblasti racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, sa aspekta propisivača, ostalih populacija i metoda optimizacije doziranja ovih grupa lekova sa ciljem maksimizacije terapijskog efekta uzimanja lekova uz smanjenje mogućnosti nastanka rezistencije.

 

Kontinuirano se usavršava kako u zemlji tako i u inostranstvu i intenzivno radi i na razvoju interesovanja za nauku kod studenata.

 

Autor je i koautor 20 radova u časopisima na SCI listi, pet radova u časopisima drugih kategorija, jednog poglavlja u tematskom zborniku, a svoja istraživanja je predstavila na više od deset međunarodnih konferencija.

 

Završetkom desetog jubilarnog ciklusa programa, ujedno je otvoren i novi konkurs za prijavu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2021. godinu.

 

Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka.

 

Svake godine dodeljuju se po tri stipendije, svaka u iznosu od pet hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije o programu i proceduri konkurisanja za stipendije možete pronaći na stranici www.zeneunauci.co.rs.

 

 

Izvor: RTS

 

 
Kopiraj link

Slični tekstovi

"Za žene u nauci" - dodeljene stipendije najboljim mladim naučnicama
30.12.2019.
4 min

"Za žene u nauci" - dodeljene stipendije najboljim mladim naučnicama

Vesti
Produžen rok za prijave za jedanaesti ciklus programa Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“
05.05.2021.
3 min

Produžen rok za prijave za jedanaesti ciklus programa Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“

Vesti
Šta može biti ključ uspeha jednog preduznika: Besplatna AP
19.04.2024.
3 min

Šta može biti ključ uspeha jednog preduznika: Besplatna AP

Vesti