Vesti

Održan prvi sastanak u Beču - projekat "European Youth Voices"

08.02.2023.
2 min

Prethodnog meseca održan je prvi sastanak partnera u Beču na kom su se okupili predstavnici organizacija za mlade i krovnih saveza koji učestvuju na projektu “European Youth Voices” (Glas mladih Evrope).

Održan prvi sastanak u Beču - projekat "European Youth Voices"

Foto: KOM 018

Tema sastanka bio je pregeld svih predstojećih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje postojećih omladinskih politika. Učesnici sastanka su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom omladinskih organizacija i krovnih saveza iz drugih evropskih država. Ovaj projekat će mladima iz Srbije, ali i maldima iz Italije, Austrije, Letonije i Poljske omogućiti da aktivnije učestvuju u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka koje su za njih bitne, a pored toga pružiće i mogućnosti za dalja umrežavanja i saradnju na evropskom nivou. 

Mladi su ključna ciljna grupa ovog projekta, ali će direktno biti uključene i institucije i pojedinci koji su u poziciji da utiču na javne i omladinske politike kako bi se položaj mladih unapredio u svim segmentima života. 

O projektu:

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) – Srbija u saradnji sa organizacijama: Beyond Borders ETS – Italija, Association for Active Life and Education (ACTIVE) – Austrija, Idea4Life – Poljska i Piedzīvojuma gars (PG) – Letonija i krovnim savezima za mlade: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) – Italija Polska Rada Organizacji Mlodziezowych (PROM) – Poljska i Krovni savez mladih Letonije (LJP) – Letonija sprovodi projekat “European Youth Voices” (Glas mladih Evrope) sa ciljem da se bavi glavnim problemima mladih I ključnim prioritetima za mlade definisanih u okviru EU Strategije za mlade u 5 država: Srbija, Italija, Austrija, Poljska i Letonija.

Projekat se fokusira na omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou kroz razvoj komparativne analize i seta preporuka za primenu EU Strategije za mlade 2019-2027 na nacionalnom nivou, a u isto vreme i kreiranje Evropske mreže mladih, omladinskih radnika, aktivista i drugih relevantnih aktera sa ciljem stvaranje više mogućnosti i inicijativa za ostvarivanje 11 evropskih omladinskih ciljeva, definisanih u okviru EU Strategije za mlade. Projekat “European Youth Voices” se implementira u periodu 01.12.2022 do 30.11.2024, a ko-finansiran je od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + European Youth Together.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Istražujemo: Iz kojih razloga se ljudi odlučuju da napuste Srbiju
18.12.2020.
1 min

Istražujemo: Iz kojih razloga se ljudi odlučuju da napuste Srbiju

Vesti
Održana YourJob konferencija posvećena mladima
01.06.2022.
3 min

Održana YourJob konferencija posvećena mladima

Vesti
AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge
15.04.2024.
1 min

AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge

Vesti