Vesti

Omladinski aktivizam pokretač pozitivnih promene u našem društvu

10.04.2023.
3 min

Svetionik znanja-Alumni mreža

Uključivnje mladih u rešavanje problema lokalne zajednice ali i univerzalnih problema, značajno je ne samo za njihovo zdravo odrastanje, već i za uspešnije i kvalitetnije funkcionisanje svakog društva. Kroz aktivizam, oni se uključuju u društvene procese, izražavaju svoje mišljenje i ideje, razvijaju kreativne i organizacione veštine i što je najvažnije, pokreću pozitivne promene i doprinose rešavanju društvenih problema. Jedan deo mladih aktivista u okviru projekta Svetionik znanja-alumni mreža, već osam meseci širom Srbije sprovode svoje projekte.

Omladinski aktivizam pokretač pozitivnih promene u našem društvu

Foto: Svetionik znanja

U cilju podizanja svesti o ljudskim pravima i manjinama, grupa srednjoškolaca iz Vršca odlučila je da pokrene projekat koji će im omogućiti da se aktivno bore za svoja prava i prava svojih vršnjaka, i na taj način doprinesu podizanju svesti i borbi protiv diskriminacije i govora mržnje. Prepoznali su da je grad Vršac pogodno tlo za širenje informacija o položaju mladih i manjina u našoj zemlji, sa obzirom da je etnički raznolik. Takođe, zaključili su da je među mladima u različitim sferama prisutan nezavidan stepen poznavanja sopstvenih prava i mehanizama po kojima funkcioniše regulisanje istih u Republici Srbiji. Diskriminacija i govor mržnje su široko rasprostranjene pojave, zbog čega je ova aktivacija izuzetno značajna za razvoj kulture poštovanja prava i smanjenje diskriminacije u čitavoj Srbiji.

Diskriminacija i govor mržnje su pojave koje su nažalost i danas prisutne u svakoj zajednici u određenoj meri, ali problem nastaje u onom trenutku kada ne možemo tako jednostavno da ih uočimo ili ne znamo na koji način treba pristupiti njihovom rešavanju. Ono što sam imao priliku da primetim prilikom realizacije projekta jeste da su naši učesnici upoznati u značajnoj meri sa time u kakvim okolnostima se ove pojave mogu ispoljiti i kako bi trebalo odreagovati i delovati u takvim situacijama. Mislim da su mladi ljudi sa razvijenom svešću primarni indikator činjenice da idemo u pozitivnom smeru kada je to u pitanju- rekao je Veljko Omčikus, učenik poljoprovredne škole iz Vršca i aktivni učesnik projekta Svetionik znjana-Alumni mreža.

Mladi iz Vršca pokazali su spremnost da se bore za svoja prava i prava svojih vršnjaka, a ovaj projekat je samo jedan od primera kako se omladinski aktivizam može koristiti za stvaranje bolje budućnosti za sve.

I baš zato cilj projekta Svetionik znanja-alumni mreža je osnaživanje omladine, iniciranje i razvoj omladinskog aktivizma. Alumni mreža predstavlja skup bivših učesnika projekta "Svetionik znanja", koji je do sada imao šest generacija. Mreža okuplja preko 300 članova, a edukacija i aktivacija mladih na lokalnom i nacionalnom nivou je njena vodilja.

U toku je realizacija poslednjeg dela ovog projekata koji je posvećen humanitarnom radu, zaštiti životne sredine i lokalnog nasleđa. Učesnici će ponovo sprovoditi sopstvene tematske, mini projekte u svojim lokalnim zajednicama, a okupljanje alumnista, sa ciljem razmene iskustava stečenih tokom njihove realizacije i pratećih edukativnih radionica održaće se u Beogradu. Učesnici će, u okviru planiranih aktivnosti, posetiti Carsku palatu Sirmium u Sremskoj Mitrovici radi afirmacije pozitivnih veza između Republike Srbije i SAD-a čija je Ambasada 2013. godine pomogla restauraciju lokaliteta, donacijom od 73.000 USD. Ovaj projekat sporovodi se u organizaciji Asocijacije za afirmaciju kulture, a pod pokroviteljstvom Ambasade SAD.

Kopiraj link