Vesti

Uhvati film – pusti predrasude i ove godine u novosadskim školama

21.12.2022.
1 min

Već petu godinu zaredom, organizacija KAO Parnas uspešno menja predrasude mladih o invalidnosti i osobama sa invaliditetom! I ove godine, u novosadskim obrazovnim ustanovama, realizovan je projekat „Uhvati film – pusti predrasude 5“, uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu grada Novog Sada.

Uhvati film – pusti predrasude i ove godine u novosadskim školama

Projekat podrazumeva edukacije u novosadskim srednjim školama i na fakultetima, koje se sastoje od projekcija stručno izabranih kratkometražnih filmova sa Međunarodnog filmskog festivala „Uhvati film“, nakon čeka slede radionice, u kojima se dekonstruišu stereotipi i predrasude o osobama sa invaliditetom.

Tokom pet godina, edukacije su održane u više od 10 novosadskih obrazovnih ustanova, prikazano je više od 30 filmova, a ujedno i edukovano preko 1000 mladih i 20 nastavnika/ca u Novom Sadu.

Ove godine, ekipa Parnasa posetila je tri novosadske obrazovne škole: 25. oktobra Visoku školu za obrazovanje vaspitača Novi Sad, 2. novembra Gimnaziju Tvrđava i 8. decembra Odsek za medijske studije, Smer žurnalistika, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Cilj projekta „Uhvati film – pusti predrasude“ je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima. Projekat direktno utiče i na razvoj kvalitetnih vannastavnih aktivnosti u školama.

Kopiraj link