Vesti

YourJob projekat - Podrška mladima na putu ka zaposlenju u Aleksincu, Zrenjaninu, Rumi i Irigu

27.04.2022.
2 min

Prepoznavši nezaposlenost kao jedan od najvećih izazova sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju, humanitarna organizacija Caritas odlučila je da doprinese rešavanju ovog problema. Zahvaljujući finansijskoj podršci Austrijske razvojne agencije, Renovabisa i Caritasa Austrije 2019. godine počeo je sa realizacijom projekat YourJob čiji je cilj podizanje kapaciteta mladih, njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. Projekat je regionalnog tipa, a u Srbiji se realizuje u Zrenjaninu, Rumi, Irigu i Aleksincu. Realizuju ga Caritas Srbije, Biskupijski Caritas Srem, Caritas Zrenjanin i Caritas Aleksinac.

YourJob projekat - Podrška mladima na putu ka zaposlenju u Aleksincu, Zrenjaninu, Rumi i Irigu

Temelj YourJob-a i ono što ovaj projekat čini drugačijim od drugih sličnih projekata jeste individualni pristup u podršci svakoj mladoj osobi. Uz usluge karijernog vođenja i savetovanja, kandidatima se pruža široka lepeza mogućnosti – treninzi univerzalnih i tehničkih veština, besplatni profesionalni kursevi u cilju dokvalifikacije i prekvalifikacije, plaćena šestomesečna stručna praksa kod poslodavca, pa čak i finansijska podrška za pokretanje privatnog biznisa. 

Projekat sadrži tri komponente:

  • Podizanje kapaciteta mladih kroz obuke i edukacije;
  • Sticanje radnog iskustva mladih i podizanje svesti poslodavaca i njihove spremnosti da angažuju mlade radnike;
  • Samozapošljavanje kroz promociju i razvoj (socijalnog) preduzetništva.

U fokusu projekta posebno se nalaze mlade osobe u osetljivom položaju, kao što su mlade osobe sa invaliditetom, pripadnici/e nacionalnih manjina, mladi iz hraniteljskih, nefunkcionalnih ili socijalno ugroženih porodica, mladi iz ruralnih krajeva. Takođe, treba istaći da je princip rodne ravnopravnost integrisan u sve aspekte projekta.

Zahvaljujući ovako sveobuhvatnom pristupu i predanom radu projektnog tima, a pre svega karijernih savetnica, tokom tri godine realizacije projekta postignuti su sledeći rezultati:

  • Preko 1000 mladih prošlo je individualno karijerno vođenje i savetovanje,
  • 165 mladih pohađalo je neku od profesionalnih obuka,
  • 92 mladih imalo je priliku da bude na plaćenoj stručnoj praksi,
  • 62 mladih pohađalo je trening o preduzetništvu,
  • 18 mladih pokrenulo je svoj biznis,
  • Sa skoro 200 poslodavaca ostvarena je saradnja i
  • Potpisano je 115 memoranduma o saradnji.

Pozivamo mlade zainteresovane za usluge koje pružamo, a koji žive u mestima obuhvaćenim projektom, da posete našu Fejsbuk (Your Job Srbija) ili Instagram stranicu (Your_Job_Srbija).

Kopiraj link

Slični tekstovi

Studenti ponudili 10 inovativnih rešenja u oblasti zaštite životne sredine
20.04.2022.
4 min

Studenti ponudili 10 inovativnih rešenja u oblasti zaštite životne sredine

Vesti
Otvoren poziv za poslodavce „Zaposleni po meri vašeg biznisa“
21.04.2022.
4 min

Otvoren poziv za poslodavce „Zaposleni po meri vašeg biznisa“

Vesti
AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge
15.04.2024.
1 min

AI u svakodnevnici, industrijski i nauci - EESTech Challenge

Vesti