Sve ustanove>Fakulteti>

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka

Univerzitet u Beogradu

Državni fakultet

Lokacija

Jove Ilića 154, Beograd

Vebsajt

https://fon.bg.ac.rs/

Telefon

+381(0)11/395-08-00

Email

dekanat@fon.bg.ac.rs

Opis

Fakultet organizacionih nauka (FON), u sastavu Univerziteta u Beogradu je jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena, FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija i menadžmenta i organizacije. FON je osnovan 1969. godine, a Savet Univerziteta u Beogradu je na svojoj sednici od 28.11.1970. godine, doneo odluku da se Fakultet organizacionih nauka uključi u sastav Univerziteta u Beogradu. FON je svečano otvoren 4. novembra 1971. godine. Sa tradicijom dugom 54 godine, FON danas studira preko 6000 studenata na 24 studijska programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama.

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/college/d9ca61056b02f442dd97192c8046a7d2b1ad2af0f5788062702153e6b3dc78ea.png

Ekonomski fakultet...

www.ekfak.kg.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/1fbdc548cb9410c557febbdf6bb63dde7fcef5edd7dcdc1db66acefb92b0caf3.png

Tehnološki fakultet...

https://www.tf.uns.a...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/a0fc9dc3dfdcd0c06c95b7b092f891c277b88fdbd3f7f22fe7324a970cd97af7.png

Građevinski fakultet...

https://www.grf.bg.a...

undefined