Sve ustanove>Fakulteti>

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Univerzitet u Kragujevcu

Državni fakultet

Lokacija

Jovana Cvijića 1 34000 Kragujevac

Vebsajt

www.jura.kg.ac.rs

Telefon

+381(0)34/306-500

Email

faculty@jura.kg.ac.rs

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/college/b4f344a61082e29eb6bcb69c07f837b4c7f8bea5b1cd6ae751cdfdab944b2342.png

Pravni fakultet...

www.pra.pr.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/66d96e40b2b44fe62863b5e56bce6b9539d18e8759c5d236d3abe5bff90b54c0.png

Pravni fakultet...

www.ius.bg.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/7b70988feb5c63b088173b4411431e8d8954c38a05e3eaa1680131ad3ca7dc42.png

Pravni fakultet...

www.prafak.ni.ac.rs...

undefined