Sve ustanove>Fakulteti>

Fakultet za poslovne studije i pravo

Privatni

Fakultet za poslovne studije i pravo

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Lokacija

Staro sajmište 2911070 Beograd

Vebsajt

www.fpsp.edu.rs

Telefon

+381(0)11/3131-246

Email

info@fpsp.edu.rs

Opis

Fakultet za poslovne studije i pravo je akreditovao 6 studijskih programa na master akademskim studijama koji obezbeđuju znanja i zvanja koja se danas sve više i više traže

Slične ustanove

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo

Državniundefined

Fakultet za sport

Državniundefined
https://storage.najstudent.com/college/8414d0c39aac4cdd87bb09d0d13d69db2c49df142d15944bfe1494244751fa86.png

Fakultet društvenih nauka

Državniundefined