Sve ustanove>Fakulteti>

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Državni fakultet

Lokacija

Čika Ljubina 18-20, Beograd

Vebsajt

www.f.bg.ac.rs

Telefon

+381(0)11/26-39-119

Email

info@f.bg.ac.rs

Opis

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej. Bio je jedan od fakulteta prilikom osnivanja Velike škole 1863. godine, kao i prilikom osnivanja Univerziteta u Beogradu 1905. godine. Na ovom fakultetu studira oko 6000 studenata na svim nivoima, od osnovih do doktorskih studija. Primarni cilj je stvaranje visokoobučenih kadrova za radove i istraživačke projekte iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/college/cc4ba5a87b66831c9f77c0e4345f1328d446c860260eefe066febb44c5afbff6.png

Učiteljski fakultet...

www.uf-pz.net...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/368115cc415243aa8207a28247b4e64f9ae3f598168e5e29704088dc425b29c3.png

Prirodno-matematički...

www.pmf.kg.ac.rs...

undefined
https://storage.najstudent.com/college/c17ae99f66174f465602f1337722d24215e47f177a2ff7194f048deedaa70896.jpg

Fakultet primenjenih...

www.fpu.bg.ac.rs...

undefined