Obrazovanje

8 neoborivih strategija učenja

29.10.2015.
3 min

Strategije učenja su načini kojima upravljate svojim učenjem, a baziraju se na poznavanju ličnih osobina i sposobnosti, znanju o obrazovnim zadacima koje morate izvršiti, veštinama sticanja, povezivanja i primene novih znanja, nužnom predznanju i poznavanju svrsishodnosti i korisne vrednosti novog znanja. Da biste postigli uspeh u učenju, preporučljivo je da razvijate i primenjujete strategije koje mogu da od vas naprave uspešnog učenika.

8 neoborivih strategija učenja

Evo osam strategija koje je dobro da iskoristite u procesu učenja:

 

1. Razvijte naviku učenja – Vrlo je bitno da napravite vremenski plan za učenje koji uključuje vaše vreme za učenje kao i gradivo koje ste planirali da učite u određenim terminima. Preporuka je da kod pravljenja plana počnete sa lakšim gradivom, jer ćete prelaskom ovakvog gradiva izgraditi samopouzdanje. Trebalo bi da nastojite da čak i najjednostavnije gradivo uprostite, dovedete do elemenata i odatle počnete sa učenjem. Ponavljanje gradiva treba da vršite sve dok njime u potpunosti ne ovladate i dok ne postignete sitauaciju da ga bez problema i sa razumevanjem možete reprodukovati.

 

2. Primenjujte aktivno učenje – Učenju se morate posvetiti, a delove materije koju učite ne treba da ostavljate nerazjašnjenim. Treba da pokušavate sa pronalaskom objašnjenja do razumevanja, ponekad učeći i na greškama. U pokušajima razumevanja gradiva dobro je da pronađete primere iz stvarnog sveta ili potražite demonstraciju ideja koje ne razumete. Od profesora tražite sažetke predavanja ili informacije o tome kako da dođete do drugih izvora istih ili sličnih informacija.

 

3. Koristite sve sposobnosti u učenju – Konstruisanje ili modeliranje može biti od velike koristi tokom učenja. Kadgod je moguće, koristite stvarne, konkretne objekte kao sredstva za učenje. Upotrebljavajte ruke za konstruisanje i objašnjavanje kao i telo za izražavanje.

 

4. Sažimajte gradivo pisanjem – Jedna od dobrih strategija učenja jeste da sažimate gradivo pisanjem. U procesu savladavanja gradiva razrađujte strukturu materije tako što ćete, kada pravite teze, navoditi primere. Kad god je moguće, koristite slike i druge vizuelne prikaze za ilustraciju određenih delova gradiva. O svojim zabeleškama razgovarajte sa drugim osobama koje spremaju isto gradivo.

 

5. Organizujte i sistematizujte informacije kroz izradu koncepata – Izrada koncepta ili koncept mape gradiva pomoći će vam u aktivnijem uključivanju u ono što želite naučiti.

 

6. Upotrebljavajte tehnologije – Za efikasno učenje možete koristiti različite tehnologije. Multimedijalne tehnologije možete uspešno koristiti da prikupite i organizujete informacije iz više izvora. Računarske simulacije, čak i igrice, mogu vam pomoći u prepoznavanju složenih slika ili sistema ili u oponašanju situacija i odnosa iz stvarnog sveta.

 

7. Pripremite ispitna pitanja – Tokom učenja i ponavljanja gradiva treba da pripremate pretpostavljena ispitna pitanja i da o njima raspravljate sa kolegama ili mentorom. Na ovako napravljena pitanja uvežbavajte pismeno i usmeno odgovaranje. Korisno je da pokušate da prizovete atmosferu i situacije sa prethodnih pismenih ispita.

 

8. Obezbedite sebi mentora – Savetnik na fakultetu, nastavnik ili mentor mogu vam značajno pomoći u procesu učenja. Dobar mentor:

  • vam pomaže u razvoju strategija koje odgovaraju vašoj ličnosti, vašim sklonostima i interesima,
  • vam pomaže u stvaranju grupe za učenje koja ima zajedničke ciljeve i koja razvija svoje mehanizme provere napredovanja u učenju,
  • vas podseća na vaše obaveze,
  • vas ohrabruje i motiviše, prati vaše napredovanje i procenjuje vrednost rezultata učenja.

Pre učenja obavezno obezbedite kontakt i saradnju sa ovakvom osobom.

Preuzeto sa sajta www.prijemniispiti.com

Kopiraj link

Slični tekstovi

Promena studijskog usmerenja
24.03.2017.
3 min

Promena studijskog usmerenja

Obrazovanje
Veština prezentacije
22.12.2008.
11 min

Veština prezentacije

Obrazovanje
Otkrijte kako da rešite ispitni stres
19.06.2013.
2 min

Otkrijte kako da rešite ispitni stres

Obrazovanje