Obrazovanje

A kojim “stilom” ti učiš?

21.10.2015.
5 min

Postoje tri osnovna tipa ili stila učenja – vizuelni, auditivni i kinestetički. Da li ste primetili da bolje i lakše usvajate gradivo prikazano u dijagramima i slikama, ili se, pak, prijatnije osećate na praktičnoj nastavi i vežbama? To je zato što svakome od nas najviše odgovara jedan od tri stila učenja, u zavisnosti od toga da li najbolje primamo informacije gledajući, slušajući ili radeći nešto praktično. To ne znači da ne učimo na ostale načine, već samo da nam je jedan od njih dominantan.

 

Učenje

 

Statistika kaže da je 65% ljudi vizuelni, 30% auditivni, dok je 5% ljudi kinestetički tip osobe.

 

Savršeno koncipirana nastava bi trebalo da bude organizovana tako da uključuje sva tri stila učenja i prilagodi se grupi koju upravo čine osobe sa različitim stilovima učenja. Ukoliko analiziramo “klasično” predavanje, možemo uvideti da ono odgovara samo „auditivcima“ budući da se svodi na profesorovo izlaganje nastavnog materijala. To znači da čak 70% učenika kroz tradicionalnu nastavu ne uči onako kako je za njih najprirodnije!

 

Ali šta je zapravo stil učenja?

 

Stil učenja je preferirani način razmišljanja, obrade i usvajanja informacija. Koji stil je za vas prirodan, zavisi od vaših urođenih sklonosti i sposobnosti. Kako da prepoznate kom stilu pripadate? Postoji nekoliko jednostavnih trikova da otkrijete vaš stil:

 

Vizuelni tip: najbolje uče gledanjem.

To znači da u procesu učenja veliku ulogu imaju grafikoni, ilustracije i video zapisi. Ovakve osobe vole da vide nastavnika, pa često sede u prvoj klupi. Ono što je najvažnije, “vizuelci” razmišljaju i pamte u slikama, stoga ćete ih uvek prepoznati po izrazima: „Ja to vidim ovako“, „Vidi…“, „Vidim šta hoćeš da kažeš…“

 

Učenje

 

Ako mislite da ste vizuelni tip, odgovorite na sledeća pitanja:

 • Da li morate da vidite informaciju kako biste je zapamtili?
 • Da li obraćate pažnju na govor tela?
 • Da li pridajete značaj umetnosti, lepoti i estetici?
 • Da li bolje pamtite ukoliko zamislite neku sliku ili situaciju?
 • Da li tokom učenja podvlačite delove teksta i to u raznim bojama, uokvirujete pasuse i crtate sebi objašnjenja?
 • Dok razgovarate posmatrate pažljivo svog sagovornika?

Ako na većinu odgovora date potvrdan odgovor, budite sigurni da je vizuelni stil učenja za vas.

 

Auditivni tip: najbolje uče slušanjem.

“Auditivci” vole da pričaju o onome što uče, često uče čitajući i ponavljajući na glas, za njih je neophodno da čuju ono što su naučili. Najlakši način da usvoje neko gradivo je upravo kroz izlaganje, diskusiju ili slušanjem audio snimka. Njih ćete prepoznati po izrazima: „Slušaj…“, „Ovo mi zvuči dobro“, „Nismo na istoj talasnoj dužini“

 

Učenje

 

Da li ste auditivac? Razmislite kako ćete odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Da li više volite da slušate predavanja nego da čitate iz knjige i skripte?
 • Da li čitate na glas kada učite?
 • Da li možete da zapamtite reči pesme samo ako je čujete ili morate da potražite reči?
 • Tokom razgovora obraćate pažnju više na izgovoreno nego na pokrete?

Ako je većina odgovora potvrdna, velike su šanse da ste auditivac.

 

Kinestetički tip: najbolje uče kroz pokret, aktivnost i dodir.

Osobe koje pripadaju ovom stilu učenja vole kad mogu da urade nešto konkretno. Oni najbolje uče kroz pokret i dodir, konkretan kontakt i stoga im je teško da dugo sede na jednom mestu. Najčešće ćete ih čuti da kažu: „Pokaži mi“, „Shvatam šta govoriš“, „To mogu da podnesem“.

Niste baš sigurni da ste kinestetički tip? Odgovorite na ova pitanja:

 • Da li uživate u praktičnim vežbama i zadacima koji zahtevaju konkretan rad?
 • Da li stalno nešto držite u rukama, zapisujete, pravite?
 • Da li vam je teško da sedite mirno tokom dugog predavanja i da slušate?
 • Da li ste vešti u aktivnostima kao što su crtanje i slikanje, kuvanje, sportskim aktivnostima, da li volite da pravite nakit ili neke ukrasne predmete, da popravljate stvari?
 • Da li morate da nešto konkretno uvežbate na primeru kako biste to zapamtili i naučili?

Budite sigurni da ste kinestetički tip ukoliko je većina odgovora potvrdna.

 

Šta ukoliko se pronalazite u više od jednog tipa? Zapravo to ne treba da vas čudi, budući da je većina ljudi mešovitog tipa, odnosno preferiraju dva stila učenja. Tako možete biti vizuelno-kinestetički tip, ili na primer auditivno-vizuelni…

 

 

Preuzeto sa sajta www.studentskizivot.com

 

Kopiraj link