Obrazovanje

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

16.04.2009.
3 min

CILS je sertifikat koji svedoči o stepenu poznavanja italijanskog jezika, kao stranog jezika. Sertifikat je namenjen svima koji žele da studiraju, rade ili žive u Italiji. Ne zahteva bilo kakav dokaz o prethodnom obrazovanju i ne postoji granica kada su godine polaznika u pitanju. Ukoliko postoji potreba, mogu se "preskakati" nivoi kurseva, dakle nije ih potrebno redom polagati. Takođe, ne zahteva se spremanje ispita na određeni način, već je ta odluka na svakom polazniku.


Sertifikat CILS je priznat od strane države u dogovoru sa ministarstvom spoljnih poslova Italije, a dodeljuje ga univerzitet za strane državljane u Sijeni. Većina italijanskih univerziteta zahteva položen CILS za upis na fakultet. Polaganje ovog ispita se organizuje dva puta godišnje.

Ispiti se polažu u zvaničnim centrima širom sveta i cena ispita je prilagođena bruto nacionalnom dohotku svake zemlje u kojoj kandidat polaže. Ukoliko se dogodi da niste prošli neki deo ispita, ponovnim polaganjem ćete platiti samo deo ispita koji polažete (petinu cene za svaki od pet delova).


Nivoi znanja:

Svaki nivo CILS-a označava sposobnost za komunikaciju na tom jeziku u različitim kontekstima. Postoji šest nivoa znanja (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) koji prate stepenovanje znanja po uzoru na CEFR (Common European Framework of Referenc). Svaki od njih predstavalja napredniji nivo lingvističke i komunikacijske sposobnosti, a pri tom je svaki nivo nezavisan, kompletiran kao pojedinačan i adaptiran prema različitim socijalnim, profesionalnim i intelektualnim potrebama polaznika. CILS ispit meri 5 veština poznavanja jezika: slušanje, čitanje, pisanje, govor i upotrebu jezika. Kako bi dobili CILS sertifikat neophodno je da imate položeno svih 5 delova ispita. Svaki položeni deo važi godinu dana.

 

CILS A1 i CILS A2 je namenjen onim polaznicima koji se tek susreću sa učenjem italijanskog jezika. A1 ukazuje na to da je polaznik tek započeo učenje, dok je A2 namenjen onima koji poseduju ono najosnovnije znanje, ali je i dalje u sklopu početnog nivoa znanja. Oba nivoa su, kao što je već rečeno, nezavisna i diferencirana prema individualnosti polaznika. Shodno tome, postoje moduli učenja namenjeni za decu imigranata koji su živeli u Italiji, moduli namenjeni ljudima čiji se maternji jezik značajno razlikuje od italijanskog (Japanski, Kineski) i tome slično. Ispiti ovog nivo traju oko dva sata.

 

B1 nivo je predviđen za one koji poseduju osnovu poznavanja ovog jezika i omogućava sticanje znanja kojim se postiže samostalnost u komunikaciji. Polaganje ispita za B1 nivo traje oko tri sata. Polaznici B2 (srednjeg) nivoa su u mogućnosti da demonstriraju sposobnosti komuniciranja na osnovnom nivou, ali u širokom spektru tema i situacija. Na ovom nivou, polaznici su u mogućnosti da italijanski koriste za komunikaciju tokom boravka u Italiji, bez obzira da li im je potreban za studije, posao ili svakodnevnu komunikaciju. Posedovanje sertifikata na ovom nivou omogućava stranim studentima da se upišu na univerzitet bez potrebe da prvo prođu procenu poznavanja italijanskog jezika. Polaganje ovog ispita traje oko četiri sata.

 

slikaPosedovanjem CILS sertifikata na C1 nivou znanja, dokazujete da posedujete viši-sredni nivo poznavanja italijanskog jezika. Spektar tema koje poznaju polaznici ovog nivoa je veći od prosečnog i uključuje atipične situacije, formalnu komunikaciju i mogućnost komuniciranja sa zvaničnim organima. Ispit traje oko pet sati.

 

Poznavanjem jezika na C2 nivou vi ste se približili poznavanju italijanskog poput ljudi kojima je to maternji jezik. Polaznici ovog nivoa su apsolutno samostalni i kompetentni da ga koriste u svakoj situaciji.

Kopiraj link