Obrazovanje

Kako rešavati studiju slučaja?

25.05.2018.
2 min

Studija slučaja je analiza poslovne situacije zasnovane na poslovanju stvarne ili izmišljene organizacije.

 

Studija slučaja

Foto: Pixabay

Cilj analize studije slučaja je da se student/kinja koja analizira slučaj stavi u položaj poslovnog savetnika ili menadžera koji treba da reši neki poslovni problem. Analiza studije slučaja je studentska analiza situacije u organizaciji i davanje preporuka za prevazilaženje problema.

 

Metoda je pogodna ako se želi odgovoriti na pitanje ‘’kako’’ i ‘’zašto’’ su se određene okolnosti, situacije, događaji dogodili. Case study metodom potrebno je analizirati:

  • sam slučaj i njegova obeležja,
  • perspektivu slučaja, društveni kontekst u kojem se slučaj javio.

 

Analizu je potrebno potkrepiti podacima iz prikupljenih izvora kao što su dokumenti, arhivirani zapisi, intervjui, posmatranja, fizički dokazi. Na temelju analize svih prikupljenih podataka izvodi se zaključak.

 

Tok rešavanja studije slučaja:

  1. Određivanje predmeta istraživanja, cilja istraživanja i istraživačkog pitanja;
  2. Prikupljanje literature i podataka;
  3. Pisanje teorijskog dela rada;
  4. Pisanje analize slučaja/slučajeva;
  5. Izvođenje zaključaka na temelju analize.

 

Kao prednosti studije slučaja možemo navesti to da su podaci dobijeni putem studija slučaja “jaki po svojoj realnosti”, stvarni slučajevi u stvarnim situacijama (ali ih je teško prikupiti), događaji i situacije govore sami za sebe (nema potrebe za velikim tumačenjem, procenjivanjem…kao dokumentarni film), istraživanje slučaja na delu, ali i „korak ka delovanju“ (rezultati se mogu iskoristiti na različite načine), rezultati dobijeni studijom slučaja su bliski široj publici, saopšteni su svakodnevnim, nestručnim jezikom, daju uvide i u druge, slične slučajeve, može ih sprovesti jedan istraživač, nije neophodan tim. Dok se kao slabe strane navodi da studija slučaja nije ponovljiva, podaci nisu dostupni unakrsnoj proveri, pa mogu biti subjektivni, pristrasni, selektivni, rezultati se teško mogu generalizovati na širu populaciju, ne daje ekonomičnu i usmerenu procenu, dugo traje.

 

 

Izvor: estiem.org.rs

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Kako ti ChatGPT može pomoći tokom učenja: Drugi deo
13.04.2024.
3 min

Kako ti ChatGPT može pomoći tokom učenja: Drugi deo

Obrazovanje
Metod pomoću kojeg možeš da naučiš bilo šta za 20 sati
28.03.2017.
3 min

Metod pomoću kojeg možeš da naučiš bilo šta za 20 sati

Obrazovanje
10 najvažnijih saveta studentima
22.10.2015.
5 min

10 najvažnijih saveta studentima

Obrazovanje