Obrazovanje

Promena studijskog usmerenja

24.03.2017.
3 min

Razmišljanjima u vezi sa promenom akademskog profila studenti su skloni u slučajevima nedovoljnog razumevanja materijala na postojećem usmerenju, kada se lična interesovanja kreću u pravcu više specifičnom u odnosu na predviđen plan i program nastave, ali i usled nedovoljno precizne spoznaje datih interesovanja prilikom izbora i upisa fakulteta, odnosno, studijskog programa. Podsticaj za promenu može biti i činjenica da su se definisani ciljevi studenata, koje su vezivali za studiranje, u međuvremenu modifikovali.

 

Dilema

 

Shodno tome, dalje je potrebno slediti pojedine korake koji bi pomogli studentima da razjasne i ostvare svoje mogućnosti. Donošenje prave odluke iziskuje potrebno vreme tokom kojeg je važno razumeti šta ste naučili i postigli na datom smeru, koje predmete ste položili i uspešno kompletirali, ali i koje sposobnosti i veštine ste stekli i razvili.

 

Potrebno je razumeti i to da li su u pitanju trenutne poteškoće, u vidu ne postizanja željenih rezultata i nivoa studiranja. Naime, promena usmerenja ne mora biti prevashodna orijentacija, jer je prethodno navedeno moguće rešiti jačanjem sopstvenih izgleda i motiva za postignućima na datom području, kao izraz kontinuiranog sticanja i razvoja znanja. U tom pravcu, preporuka bi mogla biti pohađanje dodatnih časova, kao opcija u funkciji realizacije problematičnih modula nastave.

 

Nije nužno da će se predmeti, ili moduli, koje ste okarakterisali kao teške za razumevanje u datom momentu javljati i tokom narednih godina studija. Naravno, u vezi sa tim, neophodno je upoznati se sa predviđenim planovima rada do kraja studija, što bi upravo moglo ukazati na vašu spremnost da na njih odgovorite.  

 

Ukoliko je vaš primarni interes, uz sve prethodno pomenuto, promena studijskog programa, u obavezi ste razmotriti raspoložive alternative, ponuditi validan razlog za datu odluku, kao i uveravanja da ste sigurni u izbor novog studijskog programa sa aspekta sadržaja, forme i realizacije nastave. Ovo utoliko više, jer ste u međuvremenu stekli iskustvo, kao benefit, kada je reč o tome da umete proceniti i definisati šta želite tokom perioda studiranja.

 

Izvesne promene, u vezi sa pohađanjem smera, najčešće se unose po završetku prve godine studija, već prema konkretnim uslovima i prilikama o kojima student mora biti potpuno i na vreme informisan. Pri tome, o akademskom profilu koji nastojite pohađati, važno je razgovarati i sa studentima datog usmerenja, profesorima i asistentima departmana.

 

Takođe, potrebno je pored kratkoročnih, imati i dugoročne ciljeve, u smislu da li između upisanog smera i vaših interesovanja postoje poklapanja, i u kolikoj meri, s obzirom na to da je značajno sadašnji predmet studiranja oceniti kao relevantan za vašu buduću karijeru. Dakle, vaši planovi trebali bi da imaju osnov u utvrđenoj srodnosti poslova, koje će obezbediti stečeno zvanje i diploma novog smera, sa sferom ka kojoj težite u praksi.   

Kopiraj link

Slični tekstovi

Sedam stilova učenja: Pronađite idealnu kombinaciju za sebe
09.11.2015.
5 min

Sedam stilova učenja: Pronađite idealnu kombinaciju za sebe

Obrazovanje
Top 7 načina za održavanje motivacije
18.01.2021.
4 min

Top 7 načina za održavanje motivacije

Obrazovanje
Popijte ovo da bolje pamtite
20.10.2016.
2 min

Popijte ovo da bolje pamtite

Obrazovanje