Obrazovanje

Rečnik za brucoše – 3. deo

27.10.2020.
3 min

U cilju da vam, kao brucošima, što više olakšamo početak studija i približimo fakultetski svet i pojmove, spremili smo vam i treći, poslednji deo rečnika pojmova koje ćete koristiti za vreme akademskog obrazovanja. Ukoliko ste propustili neki od prethodnih tekstova, prvi deo rečnika možete pročitati ovde, a drugi na ovom linku.

Brucoši

Foto: NajStudent (AdobeStock)

#26 Koncept

Koncept je pojam koji se odnosi na tekst koji pišete na usmenom ispitu i na kome se u kraćim crtama nalazi ono što želite da ispričate pred ispitivačem. Služi vama, da imate na jednom mestu sve što želite da pomenete i što nećete da zaboravite, a dosta profesora ga koristi na ispitivanju da vidi da li ste uopšte spremili ispit i da li znate šta treba da pričate za pitanja koja ste izvukli.

#27 ESPB

Evropski sistem prenosa bodova ili ESPB je deo bolonjskog sistema preko koga svaki položeni predmet nosi određeni broj bodova, koji se na kraju godine sabiraju i na osnovu koga se gleda da li student ispunjava uslov za budžet, za samofinansiranje ili obnavlja godinu.

#28 Uslov

Uslov je broj ESPB koji je potrebno ostvariti u toku jedne akademske godine kako bi se stekao ili zadržao status budžetskog studenta. Pored uslova za budžet, postoji i uslov za samofinansiranje, a student koji ga ne dostigne obnavlja godinu odnosno upisuje istu godinu drugi put.

#29 Uslovni ispit

Uslovni ispit je ispit koji morate položiti kako biste mogli da budete na budžetu. Čak i ako imate ostvareno dovoljno ESPB potrebnih za budžet, ne možete biti na budžetu bez položenih uslovnih ispita.

#30 Oktobar 2

Oktobar 2 je vanredni ispitni rok koji se organizuje na zahtev studenata, posle oktobarskog roka. Odluka o održavanju oktobra 2 je na svakom fakultetu pojedinačno i većina fakulteta ga ne organizuje svake godine. Oktobar 2 sa sobom nosi i neke posebne uslove, npr. o broju ispita koje je moguće prijaviti, o ispitima koji se mogu prijaviti (npr. samo uslovni), o cenama prijave i sl.

#31 Dekan

Dekan je osoba koja se nalazi na čelu fakulteta, ekvivalent iz srednje škole je pojam direktora.

#32 Prodekan

Prodekan za nastavu je lice zaposleno na fakultetu koje ima ulogu pomoćnika dekana. Pojam prodekana za nastavu ne treba mešati sa pojmom studenta prodekana. Student prodekan je zastupa interese studenata na Dekanskom kolegijumu i informiše ih o radu organa čijim sednicama prisustvuje.

#33 Apsolvent

Apsolvent je student koji je odslušao sve predmete na osnovnim studijama, ali nije još uvek položio sve ispite.

#34 Apsolventski rokovi

Ispitni rokovi dostupni samo apsolventima (novembarsko-decembarski i martovsko-aprilski).

#35 Skriptarnica

Mesto na fakultetu gde je moguće kupiti knjige i materijal za nastavu.

#36 Mobilnost

Mobilnost predstavlja mogućnost za studente da neki deo studija (semestar, godinu, dve godine) provedu na inostranom fakultetu po izboru, pri čemu im se ispiti položeni u stranoj državi priznaju na matičnom fakultetu.

#37 Praksa

Stručna praksa, na fakultetima na kojima postoji, podrazumeva obaveznu aktivnost u okviru treće ili četvrte godine studija. Podrazumeva rad studenta u realnom okruženju, gde on dobija priliku da uči i usavršava se za posao koji će raditi kada diplomira.

#38 Bačelor

Bačelor je zvanje koje studenti dobijaju po završetku osnovnih studija, odnosno kada diplomiraju (odbrane svoj završni rad).

Ukoliko ste čuli neku reč vezanu za fakultet i studiranje koju nismo pomenuli u ovom ili u prethodna dva teksta, a za koju niste sigurni šta znači, napišite nam u komentaru!

Kopiraj link

Hristina Pajić

Hristina studira informacione sisteme na Fakultetu organizacionih nauka. Radi kao freelance Wordpress developer, a u slobodno vreme fotografiše i putuje.