Obrazovanje

Sedam stilova učenja: Pronađite idealnu kombinaciju za sebe

09.11.2015.
5 min

Mnogi ljudi ne mogu ni da zamisle da otvore knjigu, a da pored sebe nemaju gomilu raznobojnih markera. Neko šeta po sobi dok naglas ponavlja ono što je pročitao. Neko se oslanja na “izvlačenje” beleški iz pročitanog gradiva i to čini čak i tokom “preslišavanja”. Neko može da uči samo u društvu, a nekoga dekoncentriše i zujanje muve.

 

 

Ranije smo govorili o tome kako mozak prihvata nove informacije i zašto je tako teško koncentrisati se na učenje tokom dužeg vremenskog perioda.

 

Sada se bavimo različitim stilovima učenja koje ste u različitim kombinacijama verovatno primenjivali tokom vašeg školovanja, ali koje bi, za najbolje rezultate, trebalo pažljivije kombinovati u skladu s ličnošću. Takvo prilagođavanje tehnika učenja može da vam bude od velike koristi, ne samo tokom učenja, nego i u savladavanju različitih zadataka s kojima se možete susresti u karijeri.

 

U užem smislu, postoji sedam stilova učenja, u zavisnosti od tipa ličnosti, ali ljudima uglavnom odgovaraju različite kombinacije. Većina postojećih školskih sistema oslanja se na svega nekoliko stilova, zanemarujući činjenicu da mnogi ljudi funkcionišu na drugačiji način. Ipak, nikad nije kasno da obogatite svoje tehnike.

 

Vizuelni

 

Ako ste “vizuelni tip”, najbolje usvajate nova znanja kroz slike i grafike. Biće vam od koristi da tokom učenja koristite takozvane mape uma, o kojima će biti reči u jednom od narednih blogova i crtate dijagrame, tabele i crteže dok pratite gradivo. Boje vam mogu biti od velike pomoći, pa se “naoružajte” raznobojnim markerima i samolepljivim papirima kako biste razvrstali različite koncepte i učinili ih preglednijim. Takođe, možete za svaku lekciju izvući siže i zapisati ga zajedno sa crtežima koji opisuju najvažnije pojmove.

 

 

Auralni

 

“Auralni tipovi” najbolje pamte ono što su čuli i generalno im najviše odgovaraju tehnike koje se primenjuju u većini obrazovanih sistema. Dakle, ukoliko vam ovaj stil odgovara, verovatno ste najbolje pamtili tako što ste slušali predavanja, a teže vam je padalo čitanje i zapisivanje. Ukoliko studirate ili pohađate neki kurs, trebalo bi da nabavite snimač zvuka koji će vam omogućiti da dopunite učenje iz knjiga preslušavanjem predavanja. Takođe, mnoge studije su pokazale da osobe auralnog tipa najbolje uče uz muziku ili neke druge zvukove. Pojmove možete lakše pamtiti tako što ćete ih složiti u rime i učiti kao pesmicu.

 

Fizički

 

“Fizički tipovi” najviše vole učenje kroz praksu. Oni žele da iskuse kompletan proces, kako bi ga bolje razumeli. Ako je vaše gradivo suviše apstraktno i ne možete ga fizički primeniti, najbolje je da učite tako što ćete svojim rečima zapisivati lekcije. Kao i kod vizuelnih tipova, crtanje dijagrama može vam biti od pomoći, pa čak i hodanje po sobi dok naglas ponavljate neku lekciju.


Verbalni

 

Reči su vaše najjače oružje. I govor i pisanje odgovaraju vašem stilu učenja. Verovatno ste tokom školovanja primetili da tokom spremanja nekog ispita morate više puta da pročitate gradivo, kako biste ga zapamtili i da ste siže većine lekcija zapisivali iznova i iznova. To su korisne tehnike, ali vam od pomoći mogu biti i akronimi, rime, pamćenje ključnih reči, tabele i dijagrami.


Samostalni

 

Samostalni ili intrapersonalni tip voli da uči u tišini i samoći. Rad u grupi mu ne odgovara i dekoncentriše ga. Kako biste gradivo mogli da sagledate iz različitih uglova, trebalo bi da od predavača tražite dodatnu literaturu i učite nezavisno od kolega. Odgovaraće vam i učenje naglas.


Društveni

 

Društveni tip nalazi se na drugom kraju spektra u odnosu na samostalni. Ako ste “društvenjak”, verovatno vam odgovara rad u grupi gde dobijate najbolje ideje i najbrže usvajate nova znanja. To iskoristite tako što ćete učiti s nekim kolegom kad god je to moguće. Međusobno se ispitujte i razmenjujte literaturu.


Logički

 

Ako želite da razumete razlog i svrhu određenih koncepata i uživate u vizuelizaciji šire slike teme kojom se bavite, verovatno ste “logički tip”. Ovaj tip učenja oslanja se na traženje objašnjenja za svaku novu informaciju. Proces stvaranja sistema i pomenute šire slike vrlo je ličan i “logički tipovi” vole sami da osmišljavaju sistem prema kom pamte različite koncepte.

 

Pošto ste se upoznali sa različitim stilovima, razmislite o tome koji vam najviše odgovara. Imajte u vidu da odabir stila može zavisiti i od vrste gradiva. Većina ljudi najbolje rezultate postiže primenom kombinacije nekoliko različitih, a na vama je da otkrijete koja je vaša.

 

Preuzeto sa sajta www.kursevi.com

Kopiraj link