Obrazovanje

Studije kao prilika za razvoj: Veštine koje daju pozitivne efekte

28.12.2017.
2 min

Iskoristite period tokom kojeg pohađate fakultet za sticanje i usavršavanje veština značajnih za vaše dalje obrazovanje, ali i rad, generalno.

 

Učenje

Foto: Shuttestock

Konkretno, dok ste usmereni na fakultetske aktivnosti, razvoj praktičnih veština učenja će vas motivisati na rad uz stavljanje, na prvo mesto, nastavnih dužnosti u centar vaše pažnje, a sa težnjom ka preciznijem savlađivanju gradiva.

 

Koristite se zapisivanjem, kreiranjem podsetnika ili rokovnika

Osim što ćete time obaveze obavljati na vreme, shvatićete ulogu tačnog izvršavanja dužnosti, što je važno npr. u uslovima kada vaši ispiti ili kolokvijumi zahtevaju pravovremeno davanje odgovora pismenim putem.

 

Prisustvujte predavanjima i vežbama

Tokom nastave biće vam prezentovane informacije od značaja za vaše usvajanje gradiva i polaganje predmeta. Zabeležite sve važno, što će često biti napomenuto i od strane predavača.

 

Pratite sopstveno učenje

Uz ispitna pitanja koja su vam od koristi, možete i samostalno da formirate pitanja koja se tiču manjih delova gradiva, unutar naslova, ili čak podnaslova.

 

Posvetite pažnju izradi domaćih zadataka i sličnim nastavnim aktivnostima

Kroz pomenuti rad, sticaćete potrebno znanje i pripremati za provere znanja. Stoga, počnite odmah sa osmišljavanjem domaćeg zadatka, završite zadatak ranije radi provere, i u predviđenim rokovima dostavite rad profesoru ili asistentu.

 

Potrudite se da ne pravite vremenske razmake između učenja koji mogu biti kontraproduktivni

Kada je u pitanju učenje svakog od predmeta, budite u toku sa nastavnim planom i programom. U toku jedne sesije učenja, koristite samo pauze koje će vas na pravi način pripremiti za preostalo gradivo.

 

Testirajte znanje

Ukoliko ste upoznati sa formom provere znanja koja će biti zastupljena u okviru datog predmeta, proverite znanje i time ostvarite prednost u smislu mogućnosti da neophodna poboljšanja preduzmete pre ispita ili kolokvijuma na fakultetu.

 

Takođe, za studente je preporučljivo da gradivo uče redosledom koji je predstavljem u okviru udžbenika. Naime, za razjašnjenje pojedinih segmenata je naročito bitno razumevanje delova sa kojima su međusobno povezani, kako bi se novo znanje gradilo na prethodno stečenim objašnjenjima.

 

Bez obzira na odabrano područje studija, jasno je da će uspešne radne navike obezbediti povoljne rezultate u vidu ocena.

 

Kopiraj link