U pauzi od učenja

Orijentacija ka realizovanju godine pauze

22.11.2016.
3 min

Za pravljenje pauze tokom formalnog obrazovanja karakteristična je neophodnost izbora prikladnog trenutka - kada se odlučiti na ovakav potez. Kod većine studenata, najčešće, javlja se nakon završetka srednje škole, odnosno, pre upisa na fakultet. U svakom slučaju, pomenutu pauzu potrebno je od samog početka precizirati kao glavnog pokretača za kasnije sticanje određenih kvalifikacija.

 

Učenje

 

U tom razdoblju prihvatljivo je, i izvesno, istraživanje svega što možete označiti pod vašim interesima i talentima,. Istovremeno,delotvorno je postarati se da obavljena ispitivanja budu odrednica ka novim, boljim izmenama i sigurnim uspešnim ishodima. Postignute rezultate iskoristite kao predloge za opredeljenost ka unapređenju vlastitih svojstava i mogućnosti. Uz prisutan rad, doćiće do izražaja pozitivne odlike s’ kojima ćete postizati zadovoljavajuće učinke. Ostvarena dostignuća, dalje, treba prikazati kao sredstvo za prihvatanje sledećih koraka i okvir smelijeg delovanja.

 

Služeći datom cilju, usredsredite se na svoja interesovanja i počnite sa procenom ličnih sposobnosti. No, istovremeno, naučite što više o karakteristikama i potrebnim sposobnostima pojedinih poslova koji stoje u vezi sa određenim oblastima kojima težite. Insistirajte na jasnom i uravnoteženom rasporedu, definisanom skladu obaveza. Godina tokom koje ćete načiniti predah mogla bi biti najduža pauza koju ćete imati, te je stoga raspoloživa za osvežavanje postojećih, kao i primenu novih, saznanja i veština.

 

Obrazac godine pauziranja treba biti individualizovan, jer nije primenjiv za svakog studenta. U dogledno vreme, neophodno je razmisliti o prednostima, kao i manama, pre donošenja odluke. S obzirom da će pauziranje značiti odlaganje roka završetka studija, efikasno je razmotriti aktuelne uslove i validne tendencije. Na osnovu prethodnog, značajan je aspekt balansiranja planova, zajedno sa ciljevima, vezanih za diplomiranje i svega što je obuhvaćeno kreiranjem programa vaše buduće radne prakse, koja će uslediti.

 

Sačinite plan glavnih aktivnosti spram realnih očekivanja, kako sve postići i dobiti  višestruke koristi od navedene godine. Takođe, osim kao vid pripreme za studije, vreme je moguće iskoristiti i za posao. Period u kojem ćete se naći u poslovnom okruženju ističe se kao prilika za sticanje sposobnosti adaptacije, samostalnosti, novih radnih navika i radne kulture.

 

Saznajte u kom stepenu možete usmeriti vaš trud i napore zarad novih radnih iskustava ostajući, ipak, fokusiran na započinjanje studija. Za vreme pomenute godine, eventualni početni neuspeh ne sme pokolebati vaš afinitet prema fakultetskoj nastavi i šansama razvoja koje će se ukazati njenim pohađanjem.

 

Godinu pauze kasnije ćete vrednovati samo ako je iskoristite na pravi način, tj. tako da se reflektuje kao izrazit primer ulaganja u obrazovanje. Sa jedne strane, moguće je preduprediti odlučivanje o bitnim pitanjima, a sa druge strane, biće vam od pomoći da povoljno ocenite pravac novonastalih angažmana, što je od koristi za stvaranje osnove stvaralačkog odnosa prema radu i učenju. 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Nikada ovako ne počinjite razgovor
11.05.2018.
2 min

Nikada ovako ne počinjite razgovor

U pauzi od učenja
10 knjiga koje treba da pročitaš u 2022. (1. deo)
31.01.2022.
5 min

10 knjiga koje treba da pročitaš u 2022. (1. deo)

U pauzi od učenja
Burnout – da li je tvoja čaša prazna?
24.08.2020.
4 min

Burnout – da li je tvoja čaša prazna?

U pauzi od učenja