U pauzi od učenja

Saveti za usklađeno približavanje stečenog znanja studenata praksi

20.07.2017.
2 min

Studenti, najčešće završnih godina studija, često imaju šansu, ali i poseban zadatak, da pored fakultetskih dužnosti svoje napore usmere i ka polju rada. Osim što je izrazito važno proceniti vlastite potencijale za uklapanje u pomenuti ritam aktivnosti, korisna je svakodnevna primena odgovarajućih tehnika i metoda.

 

Studenti i praksa

 

Uz uvek potreban motiv sa vaše strane, nužno je imati jasnu sliku o tome na koji način bi sve navedeno funkcionisalo u datom slučaju. Bitan faktor, na samom početku, biće činjenica da delite pozitivno interesovanje, kako za studijski program koji pohađate, tako i za konkretnu vrstu posla koju obavljate, ili sa kojom nameravate da se bavite.

 

Priliku da stičete praksu tokom trajanja fakultetskog obrazovanja, realno procenite. Imajte na umu  i to da će vam odmor biti neophodan, ali sada sa manjim obimom slobodnog vremena na raspolaganju.

 

Stoga, sačinite pravilan raspored aktivnosti kojeg ćete se pridržavati. Uz definisanje ciljeva, biće potrebno da naučite postavljati ispravne prioritete u datom trenutku, ali i dugoročno posmatrano.

 

U odnosu na osmočasovan rad, znatno bolja i fleksibilnija opcija podrazumevala bi zaposlenje uz delimično angažovanje po pitanju radnog vremena. Uspešno odgovoriti na pomenutu poziciju smatralo bi se dokazom vaših organizacionih veština, spremnosti da samostalno osigurate izvor prihoda, ali i konkurentnom snagom kada se nađete u narednom poslovnom okruženju. Jasno je da će uvođenje novina iz područja rada u studentski život za vas značiti izvesna postignuća: usavršićete konkretne veštine vaše profesije, preciznost u radu, kao i usmenu, odnosno  pismenu, komunikaciju koja je povezana sa poslovnim svetom.

 

Sa druge strane, opredeljenje bi moglo biti tzv. studiranje na daljinu, bez obaveznog prisustva održavanju nastave. Svakako, značajno je da ostanete fokusirani za vreme ispitnih rokova, težite ka postizanju zadovoljavajućih ocena, dok bi dodatni predlog bio održavanje kontakata sa ostalim studentima jer bi vam mogli ukazati na aktuelnosti koje se tiču nastave, kolokvijuma i ispita

 

Koristite pauze u toku dana radi pregleda sadržaja i materijala sa nastave, naravno, posredstvom modernih tehnologija koje će obezbediti da je gradivo uz vas, u svakom trenutku, na mestima izvan prostora gde učite.   

 

Pri svemu pomenutom, potrudite se da uz sklonost ka radu ne zapostavite studije, naročito ne u potpunosti. Profesionalne kvalifikacije, koje ćete steći edukacijom na fakultetu, pružiće vam bolje poslovne mogućnosti tokom vaše karijere. A, s obzirom da će se manji broj studenata opredeliti za praktično osposobljavanje uz studiranje, vaše šanse za uspeh biće veće kada ostvarite zapažene rezultate na oba područja.

 

 

Kopiraj link